divendres, 7 de març del 2014

Exercici de competició tècnica - Cursa de pilotes

Exercici de futbol: competició tècnica - Cursa de pilotes

Objectiu: Tècnica, passada, control orientat i velocitat d'execució
Material: cons de diferents colors, pitralls i 1 pilota per equip
Grup: 8-12 jugadors/es


Aprofitant l’amplada del camp de futbol, es construeixes dos circuits de cons en ziga-zaga (separats entre 10-15 m. aproximadament) i de colors diferents; un per a cada equip.

El joc tècnic de passada i control orientat consisteix en una competició en cursa entre els dos equips. Els jugadors/es de cada un es distribueixen per al seu circuit corresponent (un membre a cada con). A la senyal cal portar la pilota d’un extrem a l’altra i tornar al lloc de sortida, passant per tots els participants d’enmig. Després de cada cursa es poden canviar lliurement les posicions dels jugador/es.

Hi ha diverses variants del joc en funció de l’objectiu. Amb la mateix regla de competició es pot treballar –per exemple– en conducció, amb passada aèria, amb servei de banda i/o amb velocitat (pilota com a objecte de relleu).

dijous, 6 de març del 2014

Exercici tècnic - Relleu de la pilota en carrera

Exercici de futbol: tècnica - Relleu de la pilora en carrera

Objectiu: Coordinació, conducció, control i velocitat de reacció
Material: cons de diferents colors i 1 pilota
Grup: 4-6 jugadors/es


Es col·loquen dos cons separats entre sí (20-25 metres aproximadament), als extrems d’una porteria central de color diferent.

L’exercici tècnic de coordinació i conducció consisteix en sincronitzar les carreres dels jugadors (un amb pilota i l’altre sense) per efectuar un relleu de pilota net. Així doncs, s’inicia sempre amb conducció des del costat esquerra. L’altre, al veure que arranca al seu company/a, reacciona també amb carrera. Sense aturar-se topen –més o menys– a l’alçada de la porteria de cons, per intercanviar-se la pilota i acabar la carrera fins a l’extrem oposat. Així successivament, participant-hi tots els jugadors/es.

Una variant del dibuix consisteix en afegir-hi els gests tècnics de passada i control orientat. El jugador/a d’inici avisa de la passada mentre el seu company/a arrenca per efectuar un control amb cursa prèvia, acabant en conducció fins a la posició d’inici de la pilota.

dimarts, 4 de març del 2014

Exercici tècnic de rematada - Sèrie a 4 des de línia de fons

Exercici de futbol: tècnica de rematada - Sèrie a 4 des de línia de fons

Objectiu: Coordinació, centrada, rematada i velocitat d'execucó
Material: xinos per al quadrat, 1 con, 4 pilotes i 1 porteria
Grup: 5 jugadors/es


Quatre jugadors/es es col·loquen, amb una pilota cadascú, a les posicions d’intersecció entre la línia de fora de porteria i les perpendiculars de les diferents àrees (4 posicions).

Exercici tècnic de centrada i rematada. Els participants de la línia de fons realitzaran passades en direcció al quadrat blau del centre de l’àrea, situat a uns 10 metres de la porteria. Passades successives i alternades de costat a costat, seguint l’ordre numèric:
1)   centrada rasa esquerra
2)   centrada rasa dreta
3)   servei de banda esquerra
4)   servei de banda dreta

El jugador/a de l’altra banda de camp treballa el tir a porteria individualment, en sèries de 4 rematades seguides. Després de cada colpeix ha de tornar a fer la volta al con inicial, per coordinar la carrera amb el nou moviment de colpeix de l’altra banda. Canviar el rol de tots els participants.

L’entrenador/a es fixarà en els correctes gests i temps de combinació. A més, en funció de l’edat i el nivell es podrà dificultar l’objectiu de rematada (porteries petites, cons a tombar, porter/a...).

dilluns, 3 de març del 2014

Exercici de coordinació - Joc del 4 en ratlla

Exercici de futbol: coordinació - Joc del 4 en ratlla

Objectiu: Coordinació, estratègia i velocitat
Material: pitralls i cons de 4 colors diferents 
Grup: 6 jugadors/es (2 equips)


En l’espai ampli del mig camp de futbol 7, dibuixem quatre fileres amb cons de colors diferents (separats entre si uns 5-8 metres aproximadament).

L’exercici consisteix en un joc de coordinació, velocitat i estratègia, en el que cal aconseguir canviar de lloc als cons per a fer files d’un sol color. Per fer-ho, l’equip es col·loca en grup a un costat. Es va sortint d’un amb per efectuar el moviment (canvi de lloc del con) que es creu necessari, i es torna ràpidament a lloc a colpejar la mà del següent company/a perquè pugui sortir. Poden competir dos equips entre si –primer l’un i després l’altre– guanyant aquell que aconsegueix completar el joc amb menys temps.

Mentre es van efectuant les carreres de velocitat, el grup que resta en espera pot decidir conjuntament els moviments més efectius i decidir-los ràpidament. També es pot variar els canvis permesos de cons (per exemple: canvis rectilinis no diagonals, només amb un con del costat., etc.).

dijous, 27 de febrer del 2014

Exercici tècnic de precisió - Tombar els objectius rivals

Exercici de futbol: tècnica de precisió - Tombar els objectius rivals

Objectiu: Tècnica, colpeix (tir a porteria, passada,...) i precisió
Material: pitralls, 1 pilota per jugador/a o per equip, cons grans i xinos 
Grup: 6 jugadors/es


A dins d’un espai delimitat amb cons (10x10 metres aproximadament) s’hi distribueixen varis cons grans de dos colors diferents, amb la finalitzat de ser tombats a terra.

L’exercici consisteix en un joc de competició entre dos equips, els quals han d’intentar tombar els cons corresponents a l’altre equip. Ens fixarem en els gests de colpeix ras (passada, tira porteria, etc.) dels participants. El primer grup que deixa el contrincant sense cons, en serà el guanyador. Es poden canviar els cons per pilotes.

Una variant del joc tracta d’intentar tirar a fora de la zona –per mitjà del colpeix amb pilota– les corresponents pilotes rivals. També, en comptes de jugar amb una pilota per jugador/a; es pot canviar la regla i competir amb 1 pilota per equip. Així, els jugadors/es s’hauran de repartir lliurement i reaccionar també atents al moviment de la seva pilota.

dimecres, 26 de febrer del 2014

Exercici tècnic de tir a porteria - Semicircumferència de precisió

Exercici de futbol: tècnica de tir a porteria - Semicircumferència de precisió

Objectiu: Tècnica, tir a porteria, precisió i vel. d'execució
Material: pitralls i 1 pilota per marca 
Grup: 2 jugadors/es


Es construeix una semicircumferència amb cons de dos colors diferents (10-15 metres de radi aproximadament), les meitats de la qual seran del color invers a la l’objectiu de la porteria on cal encertar.

L’exercici consisteix en un joc de precisió, velocitat d'execució i competició per al tir aporteria entre parelles. Cada participant inicia la mitja volta des d’un extrem diferent. Cal que vagin encertant el tir a dins la porteria del color corresponent, successivament fins a completar tots els cons. No es pot avançar a la següent marca fins que no s'ha complert l’anterior.

L’entrenador/a es fixarà en els gests de colpeix de la pilota dels jugadors/es. A més, pot exigir diferents regles per al tir a porteria en funció de la zona (blau o taronja) com el peu de colpeix (hàbil o no hàbil), el recurs (interior, exterior, empenya...), la forma (amb carrera prèvia, estàtic...).

dimarts, 25 de febrer del 2014

Exercici tècnic de passada - Joc per a la combinació de cares

Exercici de futbol: tècnica de passada - Joc per a la combinació de cares

Objectiu: Tècnica, escalfament, combinació i passada
Material: pitralls i 1 pilota 
Grup: 5-10 jugadors/es


Els jugadors/es es distribueixen en línies (per exemple 3-2-3 en el dibuix) lliurement per un espai ampli del camp de futbol.

L’exercici -útil també per a l'escalfament- consisteix en dominar la passada de cares a través de la combinació repetitiva, sense oposició. Els jugadors/es han d’intentar fer moure la pilota entre els participants de l’exterior (blaus), amb l’únic requisit de que cal combinar alternada i obligatòriament una passada al centre (vermells) i una a l’exterior (blaus). Així successivament, canviant el rol dels participants del centre cada cert temps.

L’entrenador/a pot variar les regles del joc en funció de l’edat i el nivell (per exemple nombre de tocs); a més de fixar-se en la posició del cos, la força i el gest de colpeix de passada dels diferents jugadors/es.

dilluns, 24 de febrer del 2014

Exercici tècnic de control i conducció - El 8

Exercici de futbol: control i conducció - El 8

Objectiu: Tècnica, control, conducció i habilitat
Material: 2 cons i 1 pilota per jugador/a 
Grup: 1 jugador/a


Separats entre1 i 2 metres, es col·loquen dos cons en línia –l’un a davant de l’altre– que configuren el circuit de conducció i maneig de la pilota.

Individualment, els jugadors/es han de controlar i conduir la pilota formant una trajectòria de 8 entre els dos cons de color taronja. A través de la repetició, l’entrenador/a pot anar variant en sèries de temps la forma de conducció:

- Lliure
- Interior i exterior cama hàbil
- Interior i exterior cama no hàbil
- Interiors d’ambdues cames
-  ...

divendres, 21 de febrer del 2014

Exercici tècnic i tàctic - Conservació de gladiadors

Exercici de futbol: tècnica i tàctica - Conservació de gladiadors

Objectiu: Tècnica, tàctica, combinació, superioritat i desmarcatge
Material: xinos per a l'espai, pitralls i 1 pilota 
Grup: 6 jugadors/es (3 parelles)


Es construeix un quadrat ampli (12x12 metres aproximadament) en forma de ring, on els jugadors/es comodins es col·loquen a l’exterior i un 1x1 a dins.

L’exercici tècnic i tàctic de superioritat consisteix en mantenir la pilota per mitjà del moviment, el desmarcatge i el recolzament amb els comodins dels costats. Així doncs, els participants que competeixen al mig han d’intentar passar la pilota als de fora per tal combinar-hi i no perdre-la. Els quatre comodins juguen sempre a favor del jugador/a que els hi ha fet arribar la pilota. Canviar cada cert temps la parella central.

En funció del grup, l’edat i el nivell es poden determinar diferents regles de joc (número de tocs per part dels comodins; possibilitat de combinació entre els participants de fora; obligatorietat de joc com a mínim un cop amb tos els comodins, etc.).

dijous, 20 de febrer del 2014

Exercici tècnic i tàctic - Partit 3x2 de transicions a 4 porteries

Exercici de futbol: tècnica i tàctica - Partit 3x2 de transicions a 4 porteries

Objectiu: Tècnica, tàctica defensiva, combinació, superioritat i transició
Material: xinos per a l'espai, cons grans porteries, pitralls i pilotes 
Grup: 6 jugadors/es


Es construeix un camp ampli (18x14 metres aproximadament), on cada equip defensarà dues porteries separades als extrems dels costats horitzontals.

L’exercici tàctic de transicions té forma de partit, i consisteix en evitar que el rival que té superioritat 3x2 faci gol. Així doncs, l’equip blau ha de passar-se la pilota amb rapidesa d’un costat a l’altre fins a trobar l’espai per tirar a porteria i marcar. Per contra, l’equip amb inferioritat bascularà amb cobertures d’una banda a l’altra per defensar les porteries. Quant es finalitza jugada a fora o a gol, els papers dels equips s’intercanvien replegant i alternant la superioritat: inicia amb pilota el jugador/a de l’equip amb inferioritat, el qual s’estava esperant a fora.

En funció del grup, l’edat i el nivell podem variar les mides del camp de joc per augmentar la intensitat i/o el ritme de combinació.

dimecres, 19 de febrer del 2014

Exercici competitiu - Partits 2x2 amb gols de conducció

Exercici de futbol: competició - Partits 2x2 amb gols de conducció

Objectiu: Tècnica, combinació, regat i conducció
Material: xinos per a l'espai, cons grans, pitralls i 1 pilota 
Grup: 4-6 jugadors/es


En un espai reduït de 8x12 metres aproximadament (pot variar en funció del grup, l’edat i el nivell) es simula un camp de futbol col·locant dues porteries als extrems.

L’exercici de competició consisteix en un partit lliure per l’espai delimitat, on la única norma que cal respectar és el gol per mitjà d’una conducció. Així doncs, l’entrenador/a es fixarà tant en la presa de decisions de combinació, com –sobretot– en els recursos tècnics d’habilitat i regat per a aconseguir el gol.

És recomanable treballar en grups reduïts de participants (equips de 2 o 3 jugadors/es com a molt), per tal de propiciar el màxim de situacions 1x1 possibles.

dimarts, 18 de febrer del 2014

Exercici tècnic - Protecció de la pilota

Exercici de futbol: tècnica - Protecció de la pilota

Objectiu: Tècnica, passada, vel. de reacció i regat
Material: cons per a la marca de l'espai, pitralls i 1 pilota per parella 
Grup: 6-12 jugadors/es (parelles)


A dins d’un espai delimitat (cons, àrea de porteria, mig camp...) els jugadors/es es reparteixen lliurament per parelles, passant-se la pilota.

L’exercici de força amb pilota consisteix en mantenir la possessió individual de la pilota a través del regat, l'habilitat i la protecció de pilota amb el cos. Totes les parelles s’aniran realitzant passades contínuament per dins de l’espai. A la senyal de l’entrenador/a, el participant que no té la pilota ha d’intentar robar-li al seu company/a, que ho evitarà. Així successivament en sèries de 15-20 segons.

Es pot variar la dificultat de reacció, fent que –a la senyal– el jugador/a sense pilota hagi de robar-li al corresponent d’una altra parella (per exemple: el blau roba al groc, el groc al vermell, i el vermell al blau).

dilluns, 17 de febrer del 2014

Joc d'escalfament 'pilla-pilla' - El cercle perseguidor

Joc de futbol: escalfament - El cercle perseguidor

Objectiu: Escalfament, coordinació, velocitat i atenció
Material: cons per a la marca de l'espai, i pitralls 
Grup: 12-18 jugadors/es


A dins d’un espai delimitat, tres equips de color diferents i amb el mateix número de membres jugaran a una variant del joc popular d’atrapar.

Exercici d’escalfament i coordinació. Cada equip ha d’atrapar amb velocitat a un altre jugador/a d’un color concret. Per exemple: els blaus atrapen als grocs, els grocs als vermells i els vermells als blaus. Els participants han d’estar atents a tots els estímuls, sabent que ells cacen a uns certs jugadors/es i que s’han d’escapar d’uns altres.

Es pot incrementar la complexitat i l’atenció de l’exercici, fent que els jugadors/es atrapats revisquin quant un altre jugador/a caça a qui els ha “matat”.

divendres, 14 de febrer del 2014

Exercici tècnic - Activitat per a l'escalfament tècnic


Objectiu: Tècnica, escalfament, coordinació i passada
Material: 1 pilota
Grup: 4 jugadors/es


Els jugadors/es es col·loquen en files per a l’escalfament tècnic, separats a una distància d’entre 8-12 metres aproximadament.

Activitat tècnica amb la que exigirem l’atenció a la pilota en tot moment. Els jugadors/es de cada fila s’aniran fent passades contínuament i alternadament d’un costat a l’altre. Després de cada passada, el jugador/a correrà a darrera de la fila contrària fent un gir per acabar desplaçant-s’hi d’esquenes (A). Exigim als participants que no perdin de vista, en cap moment, la pilota.

L’exercici pot variar en nombre de tocs i cama de colpeix, etc.; o bé en la distància de la carrera. Una opció variant és que després de la passada els jugadors/es tornin d’esquenes al final de la seva pròpia fila (B).

dijous, 13 de febrer del 2014

Exercici tècnic - Colors i centrada, per parelles

Exercici de futbol: tècnica - Colors i centrada, per parelles

Objectiu: Tècnica, vel. de reacció, combinació, centrada i rematada
Material: xinos de diferents colors, cons grans, porteria i 1 pilota
Grup: 2 jugadors/es


Als costats de la porteria s’hi dibuixen dos quadrats de colors diferents, que guiaran l’exercici tècnic de centrada i rematada.

Des del centre del camp, la parella inicia la jugada. El de davant realitza una conducció fins a la porteria de cons verds, i el de darrera el persegueix cridant-li el nom d’un color (blau o vermell). Al sentir-lo, el primer reacciona fent una passada al quadrat corresponent, per tal de combinar amb el jugador/a del seu darrera que s’hi haurà desmarcat. La combinació acaba amb la centrada i el remat a la porteria.

A cada jugada es va alternant el rol dels dos participants. Es poden afegir variants en la carrera del rematador/a posterior a la passada, demanant –per exemple– que abans faci la volta al con gran del seu darrere.

dimecres, 12 de febrer del 2014

Exercici tècnic - Combinació a 3

Exercici de futbol: tècnica - Combinació a 3

Objectiu: Tècnica de colpeix, passada i control orientat 
Material: xinos de diferents colors i 1 pilota
Grup: 3 jugadors/es


Es treballa en grups de 3, aprofitant gairebé tota l’amplada del camp de futbol. Dos es col·loquen als cons taronges dels extrems , i un per al centre de cons verds.

Exercici tècnic de combinació, que consisteix en practicar el colpeix de passada i el control des de diferents distàncies i potències. El jugador/a del centre inicia una passada llarga al company/a del con més allunyat. Seguidament s’apropa fins al con verd més pròxim, i realitzar un control orientat posterior a la tornada d’aquest company/a. Així successiva i alternadament, d’un costat cap a l’altre.

Cada cert temps es varia el rol dels tres participants, fins que hagin passat per totes les posicions. L’entrenador/a pot exigir diferents formes de colpeix i de control.

dimarts, 11 de febrer del 2014

Exercici tècnic - Reacció al servei de banda

Exercici de futbol: tècnica - Reacció al servei de banda

Objectiu: Tècnica, servei de banda, control i conducció
Material: cons grans, xinos i 1 pilota
Grup: 2 jugadors/es


Es separen dos cons grans uns 20-25 metres aproximadament, i dos jugadors/es es col·loquen d’esquenes al centre.

Es tracta d’un exercici per al treball tècnic autònom, que pot servir tant per a un escalfament com per una activitat d’aprenentatge per repetició. Un dels dos participants tira la pilota per sobre del seu company/a –a través d’un servei de banda. Al veure la pilota, aquest/a ha de reaccionar amb velocitat, controlar la pilota i realitzar una conducció al voltant del seu con fins a tornar al punt d’inici. Així successivament, alternant el treball de cada participant.

L’entrenador/a pot exigir diferents regles de control i conducció, en funció de l’edat, el nivell o el grup.

dilluns, 10 de febrer del 2014

Exercici tècnic - Quadrat de conducció guiada

Exercici de futbol: tècnica - Quadrat de conducció guiada

Objectiu: Tècnica, velocitat de reacció i conducció
Material: cons de colors i 1 pilota
Grup: de 5 jugadors/es


Es dibuixa un quadrat (8x8 metres aproximadament) amb 4 cons de colors diferents, per on s’hi distribueixen els participants.

A la senyal de color donada per a l’entrenador/a, el jugador/a del con on en són dos inicia una conducció cap al con corresponent. El company/a que espera la pilota ha d’estar atent al jugador/a que li transporta, ja que aquest mentrestant li anomenarà un altre color. Seguidament, rep la pilota i ha de reaccionar amb velocitat cap al participant corresponent; es repeteix l’acció successivament.

L’entrenador/a pot exigir diferents formes de conducció. A més es pot allargar el circuit anomenant varis colors alhora, o jugar directament amb els noms dels participants.

dimarts, 4 de febrer del 2014

Exercici tècnic - Roda Color per al control orientat

Exercici de futbol: tècnica - Roda Color per al control orientat

Objectiu: Escalfament, velocitat de reacció, control, conducció i passada
Material: cons, xinos de colors per a les marques i 1 pilota
Grup: de 3-6 jugadors/es


Es construeixen dues porteries amb cons de diferents colors, una a cada costat (3-5 metres aproximadament) de la zona de treball per al control orientat.

L’exercici consisteix en treballar la tècnica de forma autònoma, útil per exemple com a tasca d’escalfament. El primer jugador/a de la fila es col·loca enmig de les porteries de color. Aleshores, rep una passada del company/a que té a davant, el qual li ha assenyalat un color abans de realitzar-la. Ha de reaccionar amb velocitat, un bon  control orientat, i conduir la pilota fins al con frontal més llunyà on repeteix l’acció per al següent participant.

Es pot treballar en grups reduïts de 4-6 persones, a més d’exigir diferents recursos de control orientat en funció de la direcció (interior, exterior, cama hàbil, no hàbil, etc.).

dilluns, 3 de febrer del 2014

Exercici tècnic de conducció - El canvi de ritme

Exercici de futbol: tècnica de conducció - El canvi de ritme

Objectiu: Tècnica, conducció, velocitat i passada
Material: cons, xinos per a la marca de ritme i 1 pilota
Grup: de 3 jugadors/es


A cada circuit de cons (separats entre ells de 5-10 m. aproximadament) per a la conducció amb canvi de ritme, es treballa en grups reduïts de 2 ó 3 persones.

L’activitat consisteix en prendre consciència sobre què és un canvi de ritme, per mitjà d’un exercici específic de repetició. El primer jugador/a de cada grup realitza una conducció normal d’un con a l’altre, canviant el seu ritme a major velocitat quan es troba enmig dels xinos blaus. Després torna al ritme normal, gira sobre el con de l’altre extrem, i passa la pilota al seu company/a; així successivament.

En funció de l’edat, es pot practicar també l’exercici sense pilota –o portant-la a les mans– per tal d’exemplificar i fixar-nos millor en la carrera dels participants.