divendres, 29 de novembre del 2013

Exericici tècnic - Circuit de paret amb finalització

Exericici de futbol: tècnica - Circuit de paret amb finalització

Objectiu: Tècnica, combinació i finalització
Material: 1 pilota per parella, cons grans i xinos 
Grup: 6-10 jugadors/es


Per parelles cal superar un circuit de cons grans, separats entre ells (2-3 m. aproximadament), a través de la passada i la paret.

Successivament, cada parella de les dues files iniciaran la jugada. El jugador/a que comença amb conducció inicia el circuit de parets, acabant amb una passada a l’espai per a la posterior rematada. L’entrenador/a es fixarà en la tècnica del colpeix i del control orientat, –exigint-ne o no en funció de l’edat i el nivell. Canviar de fila després de cada acció.

Després del treball de paret, es pot variar l’exercici exigint diferents formes de finalització (centrada, passada de la mort, regat, tècnica de rematada, tipus de porteries...).

dijous, 28 de novembre del 2013

Exercici de velocitat i coordinació - Competició ziga-zaga per parelles

Exercici de futbol: velocitat i coordinació - Competició de ziga-zaga per parelles

Objectiu: Coordinació, velocitat, anticipació i tècnica
Material: 1 pilota per parella, pitralls, cons i una porteria 
Grup: 6-10 jugadors/es


Es construeix un circuit lineal amb cons grans (separats 2-3 metres entre sí), acabat amb una porteria petita al final.

Es tracta d’un exercici de velocitat, coordinació i tècnica, que el que pretén es enfrontar les parelles a través de la carrera i l’anticipació. Successivament, els jugadors/es de cada fila sortiran en ziga-zaga a la senyal de l’entrenador, per intentar arribar abans a la pilota que el company/a i marcar gol. Cada gol suma un punt a l’equip corresponent.

L’entrenador/a pot anar variant l’inici d’arrencada de les diferents sèries (esquena, assentats, ajupits, estirats...). També es fixarà en la coordinació del moviment amb el gest tècnic de control i passada per dins la porteria.

dimecres, 27 de novembre del 2013

Exercici de competició - Les divisions

Exercici de futbol: competició - Les divisions

Objectiu: Tàctica, tècnica, combinació i competició
Material: 1 pilota per camp, pitralls de diferents colors, cons i porteries 
Grup: 8-18 jugadors/es


Es construeixen diferents camps reduïts de futbol (dos o tres de 15x20 m. aproximadament) un al costat de l’altre, en funció del nombre de jugadors/es de l’equip.

El joc de les divisions és un exercici de competició en forma de partit, en el que –en equips de 3–  es juga per intentar aconseguir pujar i mantenir-se a la primera. La categoria de camp es pot diferenciar amb el material de porteries (1ª - petites; 2ª - cons; 3ª - pals; etc.). Pugen a la següent divisió aquells equips que guanyen, i els que perden en baixen una. Així successivament, fins a la disputa dels partits finals.   
L’entrenador/a es fixarà en la intensitat de l’exercici, els moviments tàctics i de posicionament dels grups de 3, a més de corregir els gests tècnics per a la combinació.

Es pot variar l’exercici tant pel nombre de jugadors/es que formen els equips, com pel temps límit que dura cada partit.

dimarts, 26 de novembre del 2013

Exercici tàctic - Finalització amb superioritat

Exercici de futbol: tàctic - Finalització amb superioritat

Objectiu: Superioritat ofensiva, tècnica, combinació i defensa
Material: 1 pilota, pitralls i cons 
Grup: 9-13 jugadors/es


Al mig del camp es col·loquen 3 cons, que marquen l’inici de la jugada de finalització a porteria.

Es tracta d’un exercici tàctic de 3x1 + el porter/a, útil en edats d’iniciació formativa per a comprendre el concepte de superioritat ofensiva i distància. En grups de 3 es van realitzant atacs, donant cada vegada un punt a aquell trio que aconsegueix acabar amb gol. L’entrenador/a es fixarà en la presa de decisions dels participants, la correcta realització dels gests tècnics de combinació, i la consciència de diferents posicions.

Es pot dificultar el treball reduint la superioritat a un 3x2 + porter/a, en funció de l’edat, el grup i el nivell.

dilluns, 25 de novembre del 2013

Exercici d'escalfament - El mocador en ratlla; velocitat i anticipació

Exercici de futbol: escalfament - El mocador en ratlla; velocitat i anticipació

Objectiu: Coordinació, escalfament, velocitat, tècnica i anticipació
Material: 1 pilota, pitralls i porteries 
Grup: 8-14 jugadors/es


Els dos equips es col·loquen en línia un al costat de l’altre, amb els respectius jugadors/es alineats. A davant, i al centre, s’hi col·loca una porteria petita (10-15 m. aproximadament).

Consisteix en un exercici útil per a l’escalfament i el treball de coordinació d’anticipació motora i velocitat. Variant del “joc del mocador”, cada equip es reparteix amb números. L’entrenador/a n’anomena un i els dos participants corresponents han d’intentar fer-se amb la pilota, llançada a l’espai del centre, per acabar amb gol a la porteria. Cada gol aconseguit suma un punt a l’equip que es pertany.

Variarem el joc anomenant més d’un número alhora, i/o canviant l’objectiu tècnic final. També es poden col·locar diferents porteries de finalització; una per a cada equip.

divendres, 22 de novembre del 2013

Exercici d'escalfament - Coordinació tècnica amb el joc "llança-pilotes"

Exercici e futbol: 'escalfament - Coordinació tècnica amb el joc "llança-pilotes"

Objectiu: Coordinació, tècnica, escalfament i velocitat de reacció
Material: 1 pilota per grup 
Grup: 9-12 jugadors/es


L’equip es reparteix en grups, alineats i separats, de 3 persones cada un. Es col·loquen a una distància d’entre 10-12 metres aproximadament d’una línia de camp o marca de cons.

L’exercici consisteix en un possible treball de coordinació tècnica per a l’escalfament, en el que –a dins de cada grup– els participants treballen de forma autònoma. Tots els components han de mirar endavant, i l’últim de cada fila realitzarà un llançament (servei de banda amb les mans, passada precisa entre les cames, colpeix aeri...) per sobre dels seus companys/es. El primer de la fila estarà atent per reaccionar amb velocitat al veure la pilota aparèixer al seu davant. L’ha d’anar a buscar, girar amb la pilota i tornar amb conducció cap al grup, per iniciar de nou –aquest cop ell– l’exercici.

L’entrenador/a pot exigir diferents recursos tècnics tant en el llançament, com en el control i com en la conducció (interior, exterior, planta...).

dijous, 21 de novembre del 2013

Exercici tàctic - Partit 4x4 amb zones

Exercici de futbol: tàctic - Partit 4x4 amb zones

Objectiu: Tàctica, posicionament i tècnica
Material: 1 pilota, cons de colors per a les zones i pitralls 
Grup: 8-10 jugadors/es


Entre dues porteries, es construeix un camp dividit en 4 zones (2 bandes; 1 centre defensiu; 1 centre ofensiu) per a la realització del partit 4x4.

L’exercici consisteix en fer prendre consciència als jugadors/es –en etapa d'iniciació formativa– de l’existència d’espais per a la tàctica de posicionament. En forma  de joc i partit, els 4 jugadors/es de cada equip es reparteixen un a cada zona de la qual no podran sortir-ne. Només amb aquesta regla, a cada zona hi haurà sempre un enfrontament  directe d’1x1, que caldrà resoldre’s amb habilitat tècnica, regatcombinació de passada, etc. L’objectiu tàctic final és fer prendre consciència als jugadors/es de l’ordre, la pertinença a un espai i el posicionament.

Cada cert temps es varia la posició dels diferents participants. Es pot optar també per fer ús -o no- de porters/es.
       

dimecres, 20 de novembre del 2013

Exercici tècnic - Servei de banda, passada i control orientat

Exercici de futbol: tècnica - Servei de banda, passada i control orientat

Objectiu: Tècnica, finta, passada, control orientat.
Material: 1 pilota i cons per a la marca 
Grup: 3 jugadors/es


En un espai lineal d’entre 8-10 metres aproximadament, es realitzarà un exercici tècnic que combina el servei de banda, amb la passada i el control orientat.

En grups de 3 els jugadors/es es col·loquen dos als extrems, i un al centre de la porteria de cons blaus. Aquest/a és el que treballa; ha d’anar a buscar la pilota al company/a de la línia que li llança a través d’un servei de banda. Ha de coordinar bé el moviment fintat de recepció deixant-la votar i girant el cos, per acabar fent una passada al participant de l’altre extrem. De nou, aquest/a li retorna la pilota al del centre perquè acabi fent un control orientat cap al con blau que vulgui, per acabar tornant la pilota al punt inicial. Així successivament.

Cada 5’ es va intercanviant el rol dels tres participants, fins que tothom hagi treballat en tots. L’entrenador/a es fixarà en la posició del cos i els gests tècnics utilitzats.

dimarts, 19 de novembre del 2013

Exercici de regat - Competició 1x1 per equips

Exercici de futbol: regat - Competició 1x1 per equips

Objectiu: Regat, tècnica, habilitat, defensa i atac.
Material: 1 pilota, pitralls i cons per marcar el camp 
Grup: 4-6 jugadors/es


Es construeix un camp amb porteries petites (4x8 m. aproximadament), on realitzar les diferents accions de competició 1x1.

L’exercici pretén enfrontar els jugadors/es en un 1x1, amb llibertat de recursos, regat i gests tècnics d’habilitat per aconseguir el gol. Cada equip es col·loca darrera la seva porteria i, individualment, entraran. El temps serà de 20’ per acció i parella, contant els punts que va aconseguint cada grup a través dels seus jugadors/es.

L’entrenador/a es fixarà en les habilitats tècniques dels jugadors/es, a més de la posició i actitud ofensiva-defensiva. Es pot variar el temps de l’exercici, en funció de l’edat, el nivell i la intensitat.

dilluns, 18 de novembre del 2013

Exercici tècnic i d'escalfament - Control orientat + passada

Exercici de futbol: tècnic i d'escalfament  -  Control orientat + passada

Objectiu: Tècnica, precissió, passada i control orientat
Material: 1 pilota i cons per a les marques 
Grup: 5-9 jugadors/es


Els participants s’equilibren en grups en els extrems, i a davant de cada un s’hi construeix una porteria amb cons (2-3 m. aproximadament, en funció de l’edat).

Es tracta d’un exercici tècnic, útil també com a hàbit d’escalfament en el que es treballa la precisió de la passada i el control orientat. S’inicia des d’un extrem, i el jugador/a ha de realitzar sempre la passada per dins de la porteria del grup contrari. Aquest/a rep la pilota, fa un control orientat per darrera el con que decideixi de la seva porteria, i repeteix la seqüència cap a l’altra fila.

L’entrenador/a es fixarà en la posició del cos i la realització tècnica dels gests, a més de poder exigir diferents recursos (interior, exterior, cama hàbil o no, mida de porteries...). Després de cada passada, els participants poden anar canviant de fila superant un obstacle coordinatiu.

divendres, 15 de novembre del 2013

Repte d'habilitat - Precisió al pal travesser

Exercici de futbol: repte d'habilitat - Precisió al pal travesser

Objectiu: Tècnica, habilitat, tir a porteria i precissió
Material: 1 pilota per jugador/a i cons per a les marques 
Grup: 7-14 jugadors/es


A davant de la porteria, a 5-20 metres aproximadament en funció de l’edat, s’hi dibuixen diferents zones (línies) per al treball d’habilitat.

El repte d’habilitat consisteix en un exercici tècnic on els jugadors/es han d’intentar a través de la repetició aconseguir un objectiu. Es tracta d’alçar la pilota amb els peus (podem exigir diferents formes d’alçar-la) i coordinar el colpeix posterior de tira porteria per intentar tocar el pal travesser de la porteria. Cada vegada que s’aconsegueix, els participants passen a la següent marca de major distància.

Es poden configurar dos equips i competir l’un contra l’altre, a més d’exigir diferents habilitats tècniques segons grup, edat i nivell.

dijous, 14 de novembre del 2013

Exercici tècnic/tàctic - Superioritat amb recolzament a porteria

Exercici de futbol: tècnic/tàctic - Superioritat amb recolzament a porteria

Objectiu: Tècnica, tàctica, superioritat i recolzament
Material: 1 pilota i pitralls 
Grup: 10-14 jugadors/es


L’exercici es desenvolupa a davant de la porteria de F7 o F11 per al treball tècnic i tàctic de manteniment de pilota amb superioritat, fent ús del porter.

Des de dins de la zona delimitada, un jugador/a realitza una passada enrere per a la disputa 1x1 de la parella que treballa. L’acció vol simular una situació real de partit en la que una persona es troba de cara a la porteria pròpia amb pressió rival. Es tracta d’arribar abans a la pilota per efectuar ràpidament la passada al porter/a, i moure’s cap a una zona lliure que faciliti la devolució. El company/a que ha iniciat l’acció cal que també ajudi en la creació de superioritat, provocant un 3x1. El treball acaba quant s’aconsegueix portar controladament de nou, la pilota a l’inici. El rival que pressiona ha d’intentar forçar errors, recuperar la pilota i tirar a porteria.

En funció de l’edat, el grup i el nivell es pot facilitar més o menys la jugada d’inici d’1x1, o dificultar l’exercici canviant la superioritat a un 3x2, 4x2, 4x3 + el jugador/a de porteria.

dimecres, 13 de novembre del 2013

Exercici tècnic + velocitat de reacció - Els 10 colors

Exercici de futbol: tècnica + velocitat de reacció  -  Els 10 colors

Objectiu: Tècnica de passada, coordinació, atenció visual i velocitat de reacció
Material: 1 pilota per cada jugador/a dels extrems i cons de diferente colors 
Grup: 5 jugadors/es


Es construeix un quadrat (6x6 m. aproximadament) amb 4 cons de colors diferents. Els participants es reparteixen –separats en diagonal del con– un a cada color, més el que treballa al centre.

L’exercici vol ser un joc que combina l’atenció visual i la velocitat de reacció a través del colors, amb la tècnica de passada per a la devolució de la pilota. L’entrenador/a anirà anomenant, successivament, 10 vegades el nom d’algun dels colors dels quatre cons. El jugador/a central ha de reaccionar atent per seguir l’ordre, i realitzar a cada con una passada teva-meva amb el company/a. Anar canviant el participant del mig després de cada sèrie.

En funció de l’edat, l’entrenador/a pot guiar i corregir les exigències del gest tècnic (tocs, control, zona del cos de colpeix, força...).

dimarts, 12 de novembre del 2013

Exercici tècnic - Control orientat

Exercici de futbol: tècnic - Control orientat

Objectiu: Tècnica (passada + control orientat)
Material: 1 pilota i cons 
Grup: 6-9 jugadors/es


En grups de tres, els participants es col·loquen 2 als cons dels extrems i 1 al centre del quadrat de cons blaus.

Es tracta d’un exercici de treball específicament tècnic per a la passada i el control orientat. Els jugadors/es dels extrems han de realitzar una bona passada al centre del quadrat per a que el company/a central pugui treballar correctament. Aquest/a ha de realitzar alternadament un control orientat cap a una de les porteries dels seus costats (esquerra-dreta) per retornar la pilota a l’altra extrem d’on l’ha rebuda. 
Així successivament, fins a canviar cada cert temps el participant del centre.

En funció de l’edat, l’entrenador/a pot guiar i corregir les diferents zones de contactes (interior-exterior) de la cama a utilitzar.

dilluns, 11 de novembre del 2013

Joc d'escalfament tècnic - Porteries de colors

Exerici de futbol: escalfament tècnic - Porteries de colors

Objectiu: Escalfament tècnic i coordinació.
Material: 1 pilota per jugador/a, pitralls i cons. 
Grup: 8-14 jugadors/es


L’equip es reparteix lliurament, dins d’un ampli espai delimitat amb cons (15x10 m. aproximadament).

Cada jugador/a té una pilota amb la que realitzar el treball de conducció i coordinació amb visió perifèrica. A través de les porteries petites de colors, els participants han de conduir-hi per dins; construint així un circuit tècnic possible per a l’escalfament. S’ha d’evitar topar amb la resta de companys/es.

Es pot variar l’exercici dividint l’equip en diferents grups de colors. Cada grup haurà de passar per les porteries del color corresponent. En funció de l’edat, l’entrenador/a pot guiar les exigències tècniques (interior, exterior, planta, gir...).

divendres, 8 de novembre del 2013

Exercici tàctic - 4x2/4x3 + 1 porter/a

Exercici de futbol: tàctic - 4x2/4x3 + 1 porter/a

Objectiu: Tàctica + Combinació tècnica
Material: 1 pilota, pitralls i cons. 
Grup: 7-8 jugadors/es


A davant de les porteries, i ocupant gairebé tota l’amplada del camp de F7, es construeix una zona on desenvolupar-hi la possessió 4x2 + 1 porter/a.

L’exercici consisteix en mantenir la pilota a través de la passada i la combinació. L’equip amb superioritat es pot recolzar amb el porter/a, evitant que els dos jugadors/es rivals els robin la pilota. Quant això passa, aquests/es han d’atacar amb velocitat per intentar marcar gol.
Els diferents grups poden competir entre sí, contant el nombre de passades que s’aconsegueixen o la participació de tots els jugadors/es, contra els gols de la parella recuperadora. Cada cert temps es canvia el rol dels participants.

L’exercici vol causar diferents situacions reals de partit com són la sortida de pilota, el canvi de direcció i/o el replegament. Es pot dificultar el treball disminuint la superioritat, en funció de l’edat i el nivell.

dijous, 7 de novembre del 2013

Exercici tècnic - Coordinació de moviment post/previ passada

Exercici de futbol: tècnic - Coordinació de moviment post/previ passada

Objectiu: Tècnica de coordinació de passada (possible hàbit d'escalfament)
Material: 1 pilot, cons grans i xinos. 
Grup: 4-6 jugadors/es


Es col·loquen dos cons grans separats (15 m. aproximadament), amb una línia de cons de referència a davant seu.

És tracta d’un possible exercici tècnic per a l’escalfament i/o per a la coordinació de la rebuda i el moviment del cos post-previ a les passades. El grup de treball es separa en dos grups iguals, un a cada con. Quant des d’una fila es realitza la passada, el primer jugador/a de l’altra ha d’avançar per retornar-la pel següent de la inicial, que també avança. Desprès de cada passada, el participant ha de tornar corrent d’esquena a darrera del seu grup corrent, a esperar de nou el seu torn.

Es pot dificultar l’exercici exigint o no el control. També es pot variar fent que desprès de cada passada els participants hagin de canviar de fila, girant a mig camí d’esquena per veure la pilota.

dimecres, 6 de novembre del 2013

Exercici tècnic/tàctic - Combinació d'un costat a l'altre

Exercici de futbol: tècnic/tàctic - Combinació d'un costat a l'altre
Objectiu: Tècnica de control, conducció i passada + canvi de direcció
Material: 4 pilotes, cons grans i xinos. 
Grup: 6 jugadors/es


En el mig del camp de F7 es dibuixa un circuit tècnic de tres postes, amb l’objectiu de combinar els jugador/s blaus amb el canvi de direcció de la pilota.

Es separa el grup en dos equips de 3 participants. Mentre uns treballen la combinació (blaus), la resta espera el seu torn amb una pilota per a cadascú. Aquests (vermells) s’han d’esforçar a superar un repte d’habilitat guiat (tocs, cap,  aixecar la pilota, trepitjar-la...).
La combinació es treballa portant successivament la pilota d’un costat a l’altre. El participant del centre ha de passar la pilota –alternadament– a les bandes, esperant que se li retorni després d’una conducció endavant, un control i el canvi de direcció.
Ens fixarem en la correcta realització del colpeix i del control orientat. Cada cert temps es canvia el rol dels jugadors/es.

Es pot variar i dificultar l’exercici afegint recursos tècnics com: un “teva/meva” entre els dos jugadors/es del centre abans de la passada a les bandes, obstrucció del camí d’aquestes, nombre de tocs, etc.

dimarts, 5 de novembre del 2013

Exercici tècnic d'escalfament - El con lliure

Exercici de futbol: tècnica d'escalfament - El con lliure
Objectiu: Tècnica de control, conducció i passada
Material: 1 pilota i 4 cons. 
Grup: 3 jugadors/es


Es dibuixa un quadrat –o una àrea delimitada– amb tants cons com persones hi ha, afegint-n’hi 1 d’addicional. Es recomana realitzar el treball en grups reduïts de 4-5 jugadors/es.

L’exercici consisteix en desenvolupar la passada entre els components del grup, després d’un control i una conducció cap al con lliure de l’espai. Els jugadors/es decideixen lliurement a qui li passen la pilota. Quan la reben han de preveure la direcció del seu control i conducció cap al con desocupat, per efectuar-hi un gir amb l’interior o l’exterior del peu. Seguidament es realitza, altre cop, una nova passada.

Es pot variar l’exercici variant l’ordre de seqüència dels gests. Primer es realitza la passada a un company/a, i després cal anar a ocupar el con lliure.

dilluns, 4 de novembre del 2013

Joc d'escalfament - Pilotes fora

Exercici de futbol: Joc d'escalfament  -  Pilotes fora

Objectiu: Coordinació de dinàmica general i Conducció
Material: 1 pilota per jugador/a, cons per marcar la zona i pitralls. 
Grup: 10-14 jugadors/es


L’equip es reparteix lliurament dins d’un espai delimitat amb cons (15x10 m. aproximadament).

El joc exigeix el treball tècnic de conducció de la pilota amb visió perifèrica, amb el treball coordinatiu de dinàmica general. Els jugadors/es han de conduir lliurement la seva pilota per dins de la zona evitant topar amb la resta, i evitant també que els 2 o 3 recuperadors/es els la robin. La recuperació es treballa per parelles, i han d’intentar treure totes les pilotes dels companys/es fora del quadrat amb el mínim temps possible.

Després de cada treball es canvia successivament la parella que pressiona, fins que tots els components de l’equip hagin alternat els dos rols.