dimarts, 30 d’abril del 2013

Exercici de tir a porteria - Còrner de la mort

Exercici de futbol: tir a porteria - Còrner de la mort

Objectiu: Tir a porteria (centrada, passada, rematada i oposició del porter)
Material: 2 pilotes i pitralls
Grup: 6-10 jugadors/es


Aprofitant les zones dibuixades per les línies d’àrea i fora de joc del camp, es construeix un circuit de rematada amb 4 jugadors/es i 2 porters/es.

L’exercici comença amb una centrada i/o passada d’un dels jugadors/es des de la cantonada de l’àrea, cap a la zona on espera la passada el seu company/a (punt de penalty aproximadament). Aquest ha de realitzar un tir a porteria, a la meitat de la porteria des d’on es realitza la passada. Els dos equips competeixen entre sí, aconseguint un punt aquell jugador/a que marca el gol abans.
Cada ronda equival a 2 centrades i 2 rematades (1 per cada costat), canviant els porters/es de porteria. Després de cada ronda s’intercanvien els rols dels participants.

Es pot variar la dificultat de l’exercici exigint la zona de precisió, els temps i els tocs de rematada, o el  nombre de jugadors/es que hi participen. Tot i així la dificultat de l’exercici la crea la oposició del porter/a i la necessitat de marcar gol abans que el rival.
    

dilluns, 29 d’abril del 2013

Exercici de combinació i superioritat - Centrada 4x2

Exercici de futbol: combinació i superioritat - Centrada 4x2

Objectiu: Combinació i superioritat (passada, centrada, defensa, habilitat i rematada)
Material: 1 pilota, pitralls i cons de diferents colors
Grup: 6 jugadors/es


Es construeix una zona de treball (30x30 metres) on s’hi distribueixen 3 porteries separades.  La superioritat s’aconsegueix repartint els jugadors/es un a cada costat del quadrat (atacants) i dos a dins de l’espai (defenses).

L’exercici comença amb una centrada o passada d’un dels jugadors/es de fora el quadrat cap a la porteria menys vigilada. Quant la pilota entra al la zona, és quant els companys/es atacants poden entrar per finalitzar la combinació i marcar el gol. El gol serà vàlid si la pilota es dirigeix de dins el quadrat cap a l’exterior, i en el cas que no s’aconsegueixi es pot tornar la pilota al participant que l’ha centrada.
Si els defenses recuperen la pilota poden marcar igualment gol a qualsevol de les porteries; competint atacants i defensors per quin grup aconsegueix més punts. Cada cert temps es van intercanviant el rol dels participants.

Es pot variar la dificultat de l’exercici exigint una determinada tècnica de combinació (colpeix aeri, passada rasa, rematada de cap, peu, cama no hàbil, etc.), els temps i tocs de rematada, i el  nombre de jugadors/es que hi participen.

divendres, 26 d’abril del 2013

Exercici de passada - Àrea Relleu


Objectiu: Passada (domini tècnic, relleu i velocitat)
Material: 1 pilota per equip, pitralls i cons
Grup: 4-8 jugadors/es


Aprofitant l’àrea de F7 o F11 es col·loquen 4 porteries construïdes amb cons (1 metre aproximadament) a cada un dels costats de l’espai.

Cada equip reparteixen els seus jugadors/es a davant de totes de les porteries. Els primers/es (porteria més allunyada) realitzen una passada a qualsevol dels seus companys/es, els quals al rebre la pilota han de controlar, girar-se, conduir la pilota passant per dins de la seva porteria, i continuar amb el circuit de passada cap a un altre participant. Guanya l’equip que –passant entremig de totes les porteries– arriba abans al punt inicial.

Es pot variar la dificultat de l’exercici augmentant el sentit de competició entre els equips, modificant el nombre de jugadors/es que hi participen, i/o exigint diferents gests tècnics que afecten al control i la passada (per exemple colpeix aeri).

dimecres, 24 d’abril del 2013

Exercici de conducció i velocitat - Cursa Relleu


Objectiu: Conducció (domini tècnic, relleu i velocitat)
Material: 2 pilotes, pitralls i cons
Grup: 8-12 jugadors/es


A dins de la zona de treball (15x15 metres) s’hi construeixen dues porteries amb cons, que marquen el recorregut de treball de cada una de les dues files.  

Cada equip es reparteix equilibradament als extrems de la zona de treball, per desenvolupar l’exercici de conducció, relleu i velocitat. A la senyal, els primers jugadors/es condueixen passant pel mig de la seva porteria; i és en el moment que hi passa, quant  el company/a de l’altra banda pot entrar dins el quadrat per preparar el relleu. Així successivament, fins que guanya l’equip que el seu últim jugador/a creua la porteria abans que el contrari.

L’exercici permet fixar-se en el domini tècnic de la conducció controlada, la velocitat amb que es realitza, i la coordinació del relleu en moviment.
   

dimarts, 23 d’abril del 2013

Exercici de regat i passada - Aranya 2x1

Exercici de futbol: regat i passada - Aranya 2x1

Objectiu: Regat i passada (domini tècnic, finta, velocitat i defensa)
Material: 1 pilota, pitralls i cons
Grup: 3 jugadors/es


Es construeix un quadrat amb cons (15x15 metres), on s’hi col·loquen 2 porteries al centre separades entre 5 i 8 metres  l’una de l’altra.

El jugador/a que inicia des d’un costat del quadrat ha d’intentar marcar gol amb la pilota controlada a través d’alguna de les porteries (cons verds). Mitjançant el regat ha de superar l’oposició del jugador/a de dins (vermell), i després d’aconseguir l’objectiu fer una passada al company/a de l’altra costat; tornarà ràpidament a la seva zona de sortida. L’altre participant no entra al camp fins que s’ha marcat el gol per provar –després de la passada– marcar de nou.
El recuperador/a aconseguirà puntuar quant sigui capaç de robar la pilota i treure-la fora dels límits de l’exercici. S’han d’intercanviar constantment les posicions.

L’exercici permet a l’entrenador/a fixar-se en el domini tècnic del jugador/a, el regat, les fintes, la velocitat, la passada, el recolzament i la defensa.