dijous, 6 de juny del 2013

Exercici d'escalfament - "Moros i Cristians" amb pilota

Exercici de futbol: escalfament - "Moros i Cristians" amb pilota

Objectiu: Conducció, escalfament i velocitat
Material: 1 pilota i cons per marcar les distàncies
Grup: 10-14 jugadors/es


Els equips es col·loquen en línia horitzontal –de cares uns amb els altres– i separats entre ells a una distància de 14 metres aproximadament (2-10-2 metres).

L’exercici és una variant amb pilota del joc popular “moros i cristians”. Un jugador/a de l’equip  surt amb conducció fins a la frontera de passada de l’altre grup (línia separa a 2 metres del rival). Quant hi arriba, aquest/a passa la pilota a qui decideixi i arranca a córrer en direcció contrària cap a “casa” seva. El/la que rep la pilota ha d’intentar arribar a l’altra costat abans que el contrari amb velocitat de conducció.
Si el participant que rep la pilota arriba abans que el que ha iniciat la cursa, aquest queda eliminat. I així successivament i alternadament fins eliminar el grup o exhaurir el temps.

Es pot realitzar la mateixa activitat sense pilota amb l’objectiu d’atrapar-se entre els participants, com a exercici físic d’escalfament i/o activació del cos.

dimecres, 5 de juny del 2013

Exercici tècnic - La roda

Exercici de futbol: tècnica - La roda

Objectiu: Tècnica (passada, control orientat, conducció i atenció)
Material: 1 pilota  i 4 cons
Grup: 5 jugadors/es


Es construeix un quadrat amb cons de 8x8 metres aproximadament, on els jugadors/es es reparteixen un a cada con i un altre al centre de la zona.

Els jugadors/es de l’exterior del quadrat es realitzen passades entre ells. El/la del centre està atent a la trajectòria de la pilota per treballar quant li arribi la pilota. Quant un/a de fora ho decideix ,li fa una passada al company/a del mig; i aquest/a, al rebre la pilota ha de realitzar un control orientat i una conducció fent la volta al con oposat des del que ha rebut la pilota. Un cop torna al centre, efectua la passada cap al següent participant. Cada cert temps es canvien les posicions i el participant central.

Es pot variar l’exercici fent que el jugador/a que passa la pilota al centre s’hi col·loqui immediatament, i el participant que treballa amb conducció agafi la posició del seu company/a.

dimarts, 4 de juny del 2013

Exercici per al domini tècnic i l'escalfament - El passadís

Exercici de futbol: domini tècnic i escalfament - El passadís

Objectiu: Domini tècnic i escalfament (control, conducció, passada, tècnica i habilitat)
Material: 1 pilota per jugador/a i cons per a les porteries petites
Grup: 6-9 jugadors/es


A l’àrea gran de la porteria de F11 s’hi construeixen dos circuits lineals amb tres porteries de cons cada un, per on els participants hauran de realitzar l’activitat tècnica i/o d’escalfament.

Des de l’exterior de l’àrea, els jugadors/es es reparteixen en dues files iguals que treballen a part. L’exercici consisteix en conduir la pilota per dins del circuit de porteries, aprofitant-ne cada una per a realitzar un gest d’habilitat tècnica amb pilota. Per exemple:
  • Amb conducció realitzar un 8 entre els cons.
  • Diferents tipus de finta.
  • Diferents tipus de regat.
  • Parada i arrencada amb pilota als peus.
  • Gir de 360º.
  • Conducció amb diferents parts del peu.

Es tracta de que cada jugador/a es fixi amb el company/a de davant seu per imitar-lo, canviant cada cert temps la presa de decisió dels diferents gestos. Es pot realitzar també amb 1 sola pilota per grup, efectuant una passada entre els participants.

El mateix exercici es pot realitzar sense pilota, com a activitat d’escalfament previ a un partit o una sessió d’entrenament. Per aquest cas els gestos poden ser fintes, acceleracions i desacceleracions, salts, activitats de coordinació, etc.

dilluns, 3 de juny del 2013

Exercici d'escalfament - Activació del cos Pinball

Exercici de futbol: escalfament - Activació del cos Pinball

Objectiu: Escalfament
Material: 1 pilota i 2 cons
Grup: 7-12 jugadors/es


Des d’una línia del camp, o entre dos cons, es delimita una zona d’escalfament on els jugadors/es es col·loquen els uns al costat dels altres en horitzontal.

L’exercici consisteix en la realització de moviments articulars d’escalfament des de la línia de cons de sortida, fins a la posició de l’entrenador/a. Durant l’anada d’aquest recorregut és quant es treballa, i l’entrenador/a decideix aleatòriament fer una passada a qualsevol dels participants. Qui rep la pilota l’ha de retornar amb un bon control i una bona passada, i tornar conjuntament amb la resta de companys/es fins a la zona d’inici.

Així successivament fins a completar els exercicis articulars i el temps, acordats per a l’activació del cos.