divendres, 7 de març del 2014

Exercici de competició tècnica - Cursa de pilotes

Exercici de futbol: competició tècnica - Cursa de pilotes

Objectiu: Tècnica, passada, control orientat i velocitat d'execució
Material: cons de diferents colors, pitralls i 1 pilota per equip
Grup: 8-12 jugadors/es


Aprofitant l’amplada del camp de futbol, es construeixes dos circuits de cons en ziga-zaga (separats entre 10-15 m. aproximadament) i de colors diferents; un per a cada equip.

El joc tècnic de passada i control orientat consisteix en una competició en cursa entre els dos equips. Els jugadors/es de cada un es distribueixen per al seu circuit corresponent (un membre a cada con). A la senyal cal portar la pilota d’un extrem a l’altra i tornar al lloc de sortida, passant per tots els participants d’enmig. Després de cada cursa es poden canviar lliurement les posicions dels jugador/es.

Hi ha diverses variants del joc en funció de l’objectiu. Amb la mateix regla de competició es pot treballar –per exemple– en conducció, amb passada aèria, amb servei de banda i/o amb velocitat (pilota com a objecte de relleu).

dijous, 6 de març del 2014

Exercici tècnic - Relleu de la pilota en carrera

Exercici de futbol: tècnica - Relleu de la pilora en carrera

Objectiu: Coordinació, conducció, control i velocitat de reacció
Material: cons de diferents colors i 1 pilota
Grup: 4-6 jugadors/es


Es col·loquen dos cons separats entre sí (20-25 metres aproximadament), als extrems d’una porteria central de color diferent.

L’exercici tècnic de coordinació i conducció consisteix en sincronitzar les carreres dels jugadors (un amb pilota i l’altre sense) per efectuar un relleu de pilota net. Així doncs, s’inicia sempre amb conducció des del costat esquerra. L’altre, al veure que arranca al seu company/a, reacciona també amb carrera. Sense aturar-se topen –més o menys– a l’alçada de la porteria de cons, per intercanviar-se la pilota i acabar la carrera fins a l’extrem oposat. Així successivament, participant-hi tots els jugadors/es.

Una variant del dibuix consisteix en afegir-hi els gests tècnics de passada i control orientat. El jugador/a d’inici avisa de la passada mentre el seu company/a arrenca per efectuar un control amb cursa prèvia, acabant en conducció fins a la posició d’inici de la pilota.

dimarts, 4 de març del 2014

Exercici tècnic de rematada - Sèrie a 4 des de línia de fons

Exercici de futbol: tècnica de rematada - Sèrie a 4 des de línia de fons

Objectiu: Coordinació, centrada, rematada i velocitat d'execucó
Material: xinos per al quadrat, 1 con, 4 pilotes i 1 porteria
Grup: 5 jugadors/es


Quatre jugadors/es es col·loquen, amb una pilota cadascú, a les posicions d’intersecció entre la línia de fora de porteria i les perpendiculars de les diferents àrees (4 posicions).

Exercici tècnic de centrada i rematada. Els participants de la línia de fons realitzaran passades en direcció al quadrat blau del centre de l’àrea, situat a uns 10 metres de la porteria. Passades successives i alternades de costat a costat, seguint l’ordre numèric:
1)   centrada rasa esquerra
2)   centrada rasa dreta
3)   servei de banda esquerra
4)   servei de banda dreta

El jugador/a de l’altra banda de camp treballa el tir a porteria individualment, en sèries de 4 rematades seguides. Després de cada colpeix ha de tornar a fer la volta al con inicial, per coordinar la carrera amb el nou moviment de colpeix de l’altra banda. Canviar el rol de tots els participants.

L’entrenador/a es fixarà en els correctes gests i temps de combinació. A més, en funció de l’edat i el nivell es podrà dificultar l’objectiu de rematada (porteries petites, cons a tombar, porter/a...).