dissabte, 22 de desembre del 2012

No perdem la pilota de futbol


Aquest cap de setmana, la majoria de clubs de futbol del país aturen la seva activitat de formació fins al proper any. 
Futbol de Banqueta també s'atura, però en motiu de les Festes vull exemplificar una comentari que he tingut aquesta passada setmana amb un jugador de l’edat de benjamí (8 anys).

(Bj) Què ens cagarà el tió de futbol? Ens pot cagar PSPs?
(E) Home, no ho sé...!
(Bj) Si, jo vull la PSP Vita (consola)!!
(E) Home, i no t’agradaria que us cagués una pilota de futbol?

(Bj) No

És cert que, en els últims anys, estem acostumats a sentir un tòpic per part dels pares –no menys cert– que asseguren que s’ha perdut la tradició de gastar les hores lliures al carrer amb la pilota i jugant a futbol. Fins aquesta setmana però, tot i ser-ne conscient, no m’havia trobat encara amb l’evidència d’aquesta situació.

Al marge dels que de manera innata viuen el futbol, la resposta innocent i convençuda del jugador proposa un nou repte a tots els entrenadors i entrenadores dels joves actuals: formar i motivar a uns nenes i nenes que, a banda del futbol, volen dedicar les seves hores en altres estímuls de prioritat.           

Des d’aquí reivindiquem la “pilota de futbol” com el millor regal per a nens i nenes en pràctica formativa d’aquest esport. 

Molt bones festes!Futbol de Banqueta tanca la temporada 2012 d’entrenaments amb més de 50 exercicis per a la formació del futbol.
Moltes gràcies a tots els que ens heu anat seguint en l’arrancada d’aquesta iniciativa. A punt i formació en marxa per al pròsper any 2013.

Fins l'any vinent!
Gràcies,

divendres, 21 de desembre del 2012

Exercici de combinació - Partit a l'àrea 3x3 + 3


Objectiu: Tècnic (combinaciópassadacontrol, conducció, regat i tir a porteria)
Material: 1 pilota
Grup: 9 jugadors/es


Un exercici de combinació que es desenvolupa a dins de l’àrea de F7 o F11, en funció de l’edat de formació. Es treballa amb tres grups de 3 jugadors/es.

El joc consisteix en una situació semblant de partit, on els jugadors/es han de combinar (passada, control, conducció i regat) per trobar l’espai de tir a porteria. De fet, es tracta de fer un partit 3x3 a dins de l’àrea amb 3 comodins al voltant de l’àrea (costats), on l’única regla és aconseguir el gol havent combinat –com a mínim un cop– amb  els comodins de fora.
Cada cert temps s’intercanvien el rol dels equips, per tal de que tots els grups participin de la mateixa manera.

Es pot variar l’esforç, el ritme i la dificultat de combinació, fent que els jugadors/es de cada equip s’emparellin en defensa per al marcatge individual. 
    

dijous, 20 de desembre del 2012

Exercici tècnic - Circuit per a l'escalfament de partit

Exercici de futbol: tècnic - Circuit per a l'escalfament de partit

Objectiu: Tècnica (passada, control i escalfament)
Material: 1 pilota
Grup: 4-6 jugadors/es


Es dibuixa un circuit lineal amb 3 cons (2 de taronges als extrems i 1 de verd al centre) separats entre ells a una distància d’entre 4-6 metres.

L’exercici combina control orientat, passada i moviment. En grups iguals, els jugadors/es es col·loquen als cons taronges dels extrems i realitzen l’activitat pel recorregut central del circuit. Des de l’extrem, es fa una passada llarga a l’altra fila i es corre fins al con verd del centre. El/la que ha rebut la passada treballa el control orientat en davant i, seguidament, realitza de nou una combinació més curta amb el jugador/a del centre.
Aquesta acció es va realitzant de forma sistemàtica i successiva, mentre els participants sempre canvien de fila quant acaben el seu treball.

Aquest exercici és útil tant com a activitat tècnica per a la sessió d’entrenament, com per a l’escalfament abans de començar un partit –per exemple. Es pot variar l’exercici fent una paret lateral en comptes de tornar de cares des del con central.   


dimecres, 19 de desembre del 2012

Exercici tècnic - El cercle de l'entrenador

Exercici de futbol: tècnic - El cercle de l'entrenador

Objectiu: Tècnica (reacciópassada, colpeix de cap, conducció)
Material: 1 pilota
Grup: 5-7 jugadors/es


Els jugadors/es es col·loquen en cercle al voltant de l’entrenador/a, a una distància aproximada  d’entre 1 i 2 metres.

L’exercici combina l’atenció amb els gestos de passada i colpeix de cap, per al treball tècnic específic. Els jugadors/es han d’estar alerta a reaccionar amb tècnica a la decisió de l’entrenador/a. Aquest passa la pilota a qui vol del cercle de forma successiva, i aleatòria perquè se li retorni de la manera que ha senyalat abans de començar (de primeres, control i passada, aèria, colpeix de cap, cama no hàbil...).
La disposició en cercle permet que tothom estigui atent al focus central, i que –al moment– l’entrenador/a pugui fixar-se i corregir els gestos tècnics dels seus jugadors/es.

En l’exercici s’hi pot incloure també el treball de conducció, fent que els jugadors/es condueixin la pilota fins al centre després de rebre la passada de l’entrenador (major distància).        

dimarts, 18 de desembre del 2012

Exercici de passada - Tornar de cares

Exercici de futbol: passada - Tornar de cares

Objectiu: Passada
Material: 1 pilota per cada jugador/a dels cons verds
Grup: 8-12 jugadors/es


Es construeixen dues fileres de cons emparellats (2-3 metres aprox.) pel treball específic de passada, en moviment.

L’exercici combina passada i moviment. A cada con verd s’hi col·loca un jugador/a amb pilota, que realitza una passada curta quant veu que el participant de l’altra fila s’acosta al seu con emparellat. Aquest jugador/a ha d’anar retornant la passada –amb control o de primeres– als jugadors/es fixes dels cons verds. Quant acaba el circuit lineal torna per l’exterior a l’inici de la fila, i així successivament.
Cada cert temps s’intercanvien els rols entre els participants de les dues files.     

dilluns, 17 de desembre del 2012

Exercici d'escalfament - Control i passada


Exercici de futbol: escalfament - Control i passada

Objectiu: Escalfament (control, passada i/o conducció)
Material: 1 pilota per cada participant de la primer fila (blava)
Grup: 8-10 jugadors/es


Es dibuixa un quadrat amb els cons taronges (2 files de 10 m.), i s’hi col·loquen dos cons verds als extrems per a fer-hi la volta.

L’exercici combina la psicomotricitat, el moviment corporal i el muscular del propi escalfament, amb l’acció tècnica de control i passada. Les dues files dels cons taronges treballen per separat –una per cada costat– realitzant-se passades en línia recta. Quant el jugador/a ha realitzat el control i la passada, després treballa els exercicis d’escalfament (articulars, braços, cames, moviment, salt...) anant d’un con taronja a l’altra, fent la volta per l’exterior del con verd. D’aquesta manera, el ritme pot anar augmentant a poc a poc fins que ja estem preparats per passar a la següent activitat.

La variant que proposa l’exercici consisteix en modificar l’acció tècnica de la passada per la de conducció. En aquest cas, el jugador/a dur la pilota fins a l’altra costat i després realitza el treball d’escalfament. 


dissabte, 15 de desembre del 2012

Els perfils del jugador de futbol

Els perfils de jugadors/es que conformen un equip de futbol són, gairebé sempre, ben diferents. De fet, aquest és un dels aspectes més característics d'un esport col·lectiu com el futbol. Com persones, nens i nenes de caràcters, habilitats i actituds ben diferents poden agrupar-se per a treballar en equip en busca d'un objectiu comú. 

Aquestes diferències de perfils encara es fan més evidents en la majoria d'equips modestos del territori, i en la seva complementació l'entrenador/a hi té un paper important. Tant l'edat, el territori, el caràcter, la condició física com l'educació influeixen en el perfil que els nostres jugadors/es exhibeixen al camp. I sovint el mateix entrenador/a potencia i afavoreix uns tipus de perfils que creu prioritaris; necessaris pel seu equip. 

Sabem del cert que, a la realitat, adaptar-se al grup que es té entre mans per marcar objectius és un dels primers passos per a l'èxit de la formació.

Per tot això l'Enigma Entrenador d'aquest cap de setmana proposa:


L'intel·ligent
El tècnic
L'individualista
El "guerrer"
El pacífic
El compromès
L'incansable

Si imaginéssim que hem de portar un equip de F7 amb els set estils descrits a d'alt, quin seria el vostre ordre de preferència?

divendres, 14 de desembre del 2012

Exercici de velocitat - Llança o atrapa

Exercici de futbol: velocitat - Llança o atrapa

Objectiu: Velocitat (vel. reacció, conducciótir a porteria i actitud defensiva)
Material: 1 pilota per cada participant de la primer fila (blava)
Grup: 8-10 jugadors/es


Es col·loquen dues files a 3-5 metres en funció de l’edat de la línia de fora de joc de F7 o l’àrea gran de F11. Els jugador/es es situen un davant de l’altra (2-3 m.).

L’exercici combina la velocitat de reacció amb la conducció, el tir a porteria i l’actitud defensiva de recuperació. A cada parella li correspon un número, i tots els jugadors/es estan encarats a la porteria i atents a la senyal de l’entrenador/a.
Quant s’assenyala un número, els participants a qui els correspon reaccionen:

- El jugador/a de la primera fila (blava) ha de conduir ràpidament fins a la línia de fora de joc de F7 o l’àrea gran de F11 i encadenar un tir a porteria.
- El participant del seu darrera (vermella) ha d’intentar –amb velocitat– recuperar la pilota i/o evitar el llançament a porteria.

L’entrenador/a marca el ritme de treball entre parelles, i quant ho hagi fet tothom s’intercanvien els rols de llançador i defensa.    

dijous, 13 de desembre del 2012

Exercici de velocitat - La volta al cercle

Exercici de futbol: velocitat - La volta al cercle

Objectiu: Velocitat (vel. reacció, psicomotricitat i conducció)
Material: 1 pilota per cada participant
Grup: 7-12 jugadors/es


Els jugadors/es es col·loquen en cercle (diàmetre d’entre 6-10 m. en funció de l’edat) amb una pilota cada un/a.

Al voltant del cercle, un jugador/a hi fa voltes amb la pilota a les mans. Quant ho decideixi toca l’esquena d’un altre participant i se n’escapa, corrent amb velocitat al voltant del cercle fins arribar al lloc des d’on ha començat la cursa. El jugador/a triat l’ha de perseguir. Si l’aconsegueix capturar abans d’arribar a la posició, el jugador/a d’inici continua fora del cercle. Si no, es canvia el rol dels participants.
Cada 3-4 curses es canvia el sentit del corredor per l’exterior del cercle.

Després del treball de velocitat, es varia l’exercici amb la conducció. Les regles són les mateixes, però ara els dos corredors han de conduir la pilota pel voltant del cercle fins arribar a la posició de sortida. L’últim en arribar-hi continua fora del cercle.

dimecres, 12 de desembre del 2012

Exercici de velocitat - El Joc del Pitxi

Exercici de futbol velocitat - El Joc del Pitxi

Objectiu: Velocitat (tècnica, psicomotricitat i escalfament)
Material: 1 pilota / cons / pitralls
Grup: 10-18 jugadors/es


Es dibuixa amb cons un circuit semblant al d’un camp de beisbol amb 5-6 bases numerades (10-15 m.), i una zona central on s’hi col·loca el capturador anomenat Pitxi.

L’exercici adapta el tradicional joc català del pitxi al futbol, i consisteix en dos equips que alternen el seu rol de llançadors i capturadors. El jugador/a central de l’equip vermell (capturador) realitza una passada cap a un jugador/a de l’equip blau (llançador), el qual ha de colpejar la pilota amb el peu tant lluny com pugui. Mentre l’equip vermell va a capturar la pilota per fer-la arribar al pitxi, el llançador/a blau corre de base en base per aconseguir el punt que representa finalitzar una volta sense ser eliminat.
Les regles d’adaptació del joc són:


- La pilota només es pot tocar amb el peu, propiciant així els gestos tècnics de control, conducció i passada.
- Si la pilota arriba al pitxi i el llançador/a es troba corrents entre les bases queda eliminat.
- Un jugador/a es pot aturar sempre que vulgui a una de les bases, en funció de la pilota i el pitxi. Però no pot avançar i després tornar enrere.
- Si un jugador/a aconsegueix fer volta completa suma 2 punts, en comptes d’1.
- Si a una base hi coincideixen 2 jugadors/es, queda eliminat l’últim d’arribar-hi.  
- La partida s’acaba quant ja no hi ha més participants disponibles a la zona de l’equip llançador. Recompte de punts i s’intercanvien els rols.