divendres, 30 de novembre del 2012

Exercici d'escalfament - Variant Joc del mocador

Exercici de futbol: escalfament - Variant Joc del mocador

Objectiu: Escalfament (atenció, velocitat i/o conducció)
Material: 2-6 pilotes / cons / pitralls
Grup: 9-14 jugadors/es


Els jugadors/es de cada equips es col·loquen alineats a cada extrem de l’exercici. Tots dos grups a la mateixa distància de les pilotes centrals (10-15 m.). 

L’exercici d’escalfament consisteix en una variant del popular joc del mocador, adaptat a l’entorn i la tècnica del futbol. Els equips composats pel mateix nombre de jugadors, s’assignen i es reparteixen números (1, 2, 3, 4, 5...). L’entrenador/a és l’àrbitre del joc, i el seu rol consisteix en donar la senyal (número i color) i dictaminar el guanyador de cada sortida.
El treball dels  participants és individual, i combina atenció, velocitat i conducció. Quant l’entrenador/a senyala un número, els jugadors/es corresponents surten en busca d’una pilota cada un/a. Seguit del número, amb la veu també s’assenyala un color (taronja o verd) que correspon a la zona on els participants hauran de portar conduint –el més ràpid possible. El primer que realitza les indicacions de forma correcte i planta la pilota a la zona, aconsegueix 1 punt per al seu equip.

Mantenint la normativa del joc del mocador, es pot treballar específicament el que a l’entrenador/a li interessa (conducció, en aquest cas). Però, per exemple, pot servir per a millorar l’atenció i la velocitat anant a buscar la pilota al centre amb la mà, i portant-la ràpid a la zona.  
També es pot assenyalar més d’un número alhora.


dijous, 29 de novembre del 2012

Exercici d'escalfament - Joc de robar pilotes


Objectiu: Escalfament (velocitat i/o conducció)
Material: 12-15 pilotes / cons / pitralls
Grup: 9-12 jugadors/es


Mantenint la mateixa distància (10-15 m.) entre les tres zones cases dels equips, cada grup es col·loca a dins d’un quadrat amb 4-5 pilotes. 

L’exercici té una certa semblança al popular joc de lladres i policies, però s’hi introdueix el treball amb pilota. Els integrants de cada equip surten de la seva zona per anar a robar les pilotes dels altres amb la mà, i tornen a la seva casa per deixar-la-hi plantada. Es van realitzant totes les sortides que es puguin durant un temps determinat, fins que l’entrenador/a para el joc i comptabilitza les pilotes que ha aconseguit cada grup. Guanya l’equip que té més pilotes a la seva zona.

Sense variar les regles del joc, els participants de cada grup roben les pilotes i treballen només amb conducció. 


dimecres, 28 de novembre del 2012

Exercici d'escalfament - Accions tècniques

Exercici de futbol: escalfament amb accions tècniques

Objectiu: Escalfament (servei de banda, colpeix de cap i passada)
Material: 1 pilota / cons
Grup: 9-14 jugadors/es


Es dibuixa un circuit amb cons emparellats de diferents colors (1, 2, 3), on els participants hi faran diferents accions tècniques.

Es col·loquen dos jugadors/es a cada con, que aniran rodant sempre cap al con de la dreta després de realitzar l’acció tècnica. Hi ha tres postes de treball tècnic:

(1) Servei de banda amb la mà (cons verds).
(2) Gest tècnic de colpeix de cap (cons verds).
(3) Passada (cons taronges).

Després de cada acció, la trajectòria d’un con a l’altre s’aprofita per a realitzar el treball d’escalfament. En el cas que un jugador/a no tingui relleu al ser darrera, s’espera repetint l’acció tècnica on està fins que arribi el company/a que relleva.  

dimarts, 27 de novembre del 2012

Exercici d'escalfament - Joc del "come cocos"

Exercici de futbol: escalfament - Joc del "come cocos"

Objectiu: Escalfament
Material: 1 pitrall
Grup: 7-12 jugadors/es


L’exercici utilitza totes les línies que conformen les àrees de la porteria, el fora de joc, i els serveis de banda i porteria.

Aquest joc d’escalfament es coneix amb el popular nom del “come-cocos”, ja que els participants no es poden moure per un altre lloc que no sigui la direcció que marquen les línies. Per sobre d’elles, els jugadors/es s’han d’intentar escapar d’una persona que juga el rol d’atrapar-los, intervenint així la reacció, l’atenció, la velocitat i el moviment corporal. Quant s’atrapa a un jugador/a es canvia el rol.

Mantenint les regles del joc, l’exercici pot variar introduint la conducció per a tots els participants.   

dilluns, 26 de novembre del 2012

Exercici d'escalfament

Exercici de futbol: escalfament

Objectiu: Escalfament (passada
Material: 1 pilota / cons si fan falta
Grup: 7-14 jugadors/es


L’equip es col·loca dins d’una zona delimitada (l’àrea gran de la porteria, per exemple) on es realitza el treball d’escalfament. 

Des de l’exterior de la zona l’entrenador/a instrueix els diferents moviments articulars i musculars que han d’anar seguint els jugadors/es, que es mouen lliurement per dins l’espai. Quant l’entrenador/a ho vol, llança una pilota a dins la zona al mateix temps que senyala el nom d’un membre de l’equip. Aquest reacciona atent per anar a buscar la pilota, esquivar els participants, evitar que surti de la zona i tornar-la al tècnic/a amb una bona passada.        

Es pot complicar l’atenció dels jugadors/es si, junt al treball d’escalfament de dins la zona, hi circula alguna pilota que cal conservar amb passades, sense que en surti fora.
Una altra variant segueix les mateixes regles però en comptes de la reacció de passada, l’entrenador/a senyala el nom d’algú perquè reaccioni sortint del quadrat per acabar amb un tir a porteria.  


dissabte, 24 de novembre del 2012

A falta de material, bones són les idees


En alguns clubs i equips de futbol -més modestos- a vegades passa que no disposem del material necessari que ens agradaria per a dur a terme els exercicis. Ja sigui perquè el personal de material ha tingut un entrebanc, les claus no apareixen, el pressupost és el que és, o la coincidència d'un nombre d'equips fa que els recursos quedin molt repartits. Que això no ens pari!

Com a entrenadors i entrenadores podem aplicar una actitud que correspon a la nostra tasca formativa: aconseguir el màxim amb el mínim.    

Per això, aquest cap de setmana l'enigma entrenador proposa:

Quines idees, exercicis o jocs podríem ser capaços de fer amb el grup, a dins la rodona del mig del camp?

Enigma Entrenador - 24-25 OCT

Hi ha tantes solucions possibles, com equips i entrenadors!

divendres, 23 de novembre del 2012

Exercici de superioritat - 2x1 + tir a porteria

Exercici de futbol: superioritat - 2x1 + tir a porteria

Objectiu: Superioritat (combinació i tir a porteria)
Material: 1 pilota / cons / pitralls
Grup: 9-12 jugadors/es


L’equip es col·loca en 3 grups: un alineat al costat de la porteria amb pilota, i els dos altres separats al centre del camp (25 m. de la porteria).

L’exercici consisteix en provocar el 2x1 entre atacants i defensa, després de que aquest els hi hagi passat la pilota. Per realitzar-lo, el jugador/a del costat de la porteria condueix amb pilota fins al con (10 m.) i efectua una passada a qualsevol de les files, que immediatament inicien una jugada de superioritat acabada amb tir. Cada cert temps, els participants intercanvien els rols d’atacants i defensa.

L’entrenador/a es fixarà –sobretot– en el moment de decisió de passada i el moviment de desmarcatge del company/a que evidenciï la superioritat. 


dijous, 22 de novembre del 2012

Exercici de superioritat - Tennis/peu

Exercici de futbol: superioritat - Tennis/peu

Objectiu: Superioritat (circulació i passada)
Material: 1 pilota / cons / pitralls
Grup: 8 jugadors/es


Es dibuixen 2 zones rectangulars (5x10 m.) separades per un passadís central on s’hi col·loquen els jugadors/es que roben la pilota. 

A cada zona hi ha 3 jugadors/es que tenen l’objectiu de fer passar la pilota a l’altra costat, sense ser interceptada. Els participants només es poden moure per la seva zona, en un exercici que vol treballar la superioritat 3x2.
L’entrenador/a es fixarà en la circulació de pilota ràpida entre els jugadors/es de cada extrem, per aconseguir trobar l’espai i la decisió de passada a l’altra costat. Cada cert temps els 2 del passadís central canvien de posició, i intercanvien el rol.

En edats més avançades, es pot dificultar l’exercici introduint més participants al passadís central, i escurçant la distància horitzontal dels espais.        


dimecres, 21 de novembre del 2012

Exercici de superioritat - Desmarcatge 3x1

Exercici de futbol: superioritat - Desmarcatge 3x1

Objectiu: Superioritat (desmarcatge i conservació pilota)
Material: 1 pilota / cons / pitralls
Grup: 4 jugadors/es


Es dibuixa un quadrat (5x5 m.) que ha de servir per entendre el treball de desmarcatge amb superioritat.

Hi ha 3 jugadors/es que es reparteixen pels cons del quadrat, i 1 altre situat al centre. Aquest ha d’intentar recuperar la pilota, mentre els altres es mouen per generar la sortida amb superioritat. El moviment consisteix en que els 2 participants que no tenen la pilota s’han de col·locar als cons laterals del qui la té per oferir-se a la passada. Sempre es deixa lliure el con diagonal més llunyà.

Aquest exercici 3x1 provoca el moviment d’un jugador/a després de cada passada, en busca del desmarcatge i la superioritat. Cada cert temps es canvia el rol de recuperació del centre.  


dimarts, 20 de novembre del 2012

Exercici de superioritat - 3 zones de 2x1

Exercici de futbol: superioritat - 3 zones de 2x1

Objectiu: Superioritat (conservar la pilota)
Material: 1 pilota / cons / pitralls
Grup: 9 jugadors/es


L’exercici es realitza a dins de 3 zones rectangulars delimitades (15x5 m.), on a cada una hi ha superioritat numèrica 2x1.

A cada zona s’hi col·loquen 2 jugadors/es que han de conservar la pilota amb l’ajut dels companys/es dels altres espais, i 1 que recupera la pilota. L’objectiu és aconseguir progressar d’una zona a l’altra sense perdre la pilota, evidenciant que la separació entre els participants resulta clau per a crear superioritat.
Lògicament, en edats d’iniciació i formació no perdrem el temps en fer entendre l’objectiu, sinó que ens fixarem en el gest de control, la decisió de passada i el moviment de separació i desmarcatge entre els companys/es de cada zona.

En edats més avançades, es pot complicar l’exercici introduint més participants a cada zona, i variant la mida dels diferents espais.        dilluns, 19 de novembre del 2012

Exercici de superioritat - 4x1

Exercici de futbol: superioritat - 4x1


Objectiu: Superioritat (conservar la pilota)
Material: 1 pilota / cons / pitralls
Grup: 5-7 jugadors/es


L’equip es col·loca dins d’una zona delimitada per cons (15x10 m.), on es treballa la superioritat en forma de possessió 4x1 o 5x2. 

A dins de la zona hi participen 5 jugadors/es que es mouen lliurement; 1 dels quals ha de recuperar la pilota per canviar de rol. En edats d’iniciació, l’entrenador/a explica les regles de l’exercici i es fixa –sobretot– en el mecanisme que utilitzen per controlar la pilota i buscar la següent passada.

Com a variant, es pot augmentar la superioritat i la dificultat de l’exercici passant del 4x1 al 5x2. Amb aquest canvi, l’entrenador/a pot entrar a formar part del joc.  

dissabte, 17 de novembre del 2012

Millor jugador al valor col·lectiu

En el futbol professional estem acostumats a premiar la qualitat individual dels jugadors. Per això, aquest cap de setmana l'enigma proposa:

Per a vosaltres quin seria el jugador que mereix un reconeixement individual, precisament pel seu valor col·lectiu?


Futbol de Banqueta premia a: 

Andrés Iniesta - Millor Jugador Europa UEFA 2012

Una de les declaracions d'Andrès Iniesta, després de rebre el premi, suposa -indirectament- un gest de complicitat a totes aquelles persones dedicades a la formació del futbol.     “Feliz, contento de haber podido estar ahí y para mi ya estar es un grandísimo premio y todo premio individual tiene un valor colectivo. Es muy difícil competir con Cristiano y Leo que baten todos los records del mundo. El domingo tenemos un partido y esto lo único que puede hacerme es tener una motivación mucho más grande para seguir.”


Hi ha tantes solucions possibles, com equips i entrenadors!

divendres, 16 de novembre del 2012

Exercici de combinació (2x2+1)

Exercici de futbol: combinació (2x2+1)

Objectiu: Combinació (passada, control, conducció i tir a porteria)
Material: 1 pilota / cons / pitralls
Grup: 6-10 jugadors/es


Es dibuixa un zona amb cons (20x15 m.) just davant d’una porteria, on es disputarà un 2x2+1 en busca de la combinació i el desmarcatge. 

L’exercici consisteix en crear una situació possible de partit, que obligui als jugador/es a buscar la combinació de pilota amb els seus companys/es. A dins de la zona s’hi disputa un 2 contra 2, on el seu objectiu és fer gol a porteria. A fora del quadrat hi ha un comodí que recolza als dos equips, a qui no se li pot treure la pilota, per buscar precisament la combinació a través de la superioritat.
Un equip només pot tirar a porteria quant la pilota ha passat almenys un cop pel comodí exterior. Aquest figura es va canviant cada cert temps, per una altra jugador/a.

L’exercici pot variar el número de jugadors que hi participen (3x3; 4x4...), igual que les dimensions de l’espai de joc. També es pot jugar amb més d’1 comodí. 


dijous, 15 de novembre del 2012

Exercici de combinació + control orientat

Exercici de futbol: combinació + control orientat

Objectiu: Combinació i control orientat
Material: 1 pilota per cada grup / cons
Grup: 3 jugadors/es


En grups de 3, els participants es col·loquen separats linealment un a cada con (15 m.). 

Aquesta activitat vol ser un senzill exercici de combinació, molt adequat per a les edats d’iniciació i formació. Per mitjà de la distància entre els 3 jugadors/es es vol donar èmfasi en la passada, per portar la pilota d’una banda a l’altra del camp. Ens fixarem en la recepció i control orientat dels participant –en especial per al jugador/a del con central– que aniran canviant de posició cada 5 minuts.      


dimecres, 14 de novembre del 2012

Exercici de combinació - El rellotge

Exercici de futbol: combinació - El rellotge

Objectiu: Combinació (control, passada o conducció)
Material: 1 pilota / cons
Grup: 6 jugadors/es


Els jugadors/es es col·loquen als diferents cons del quadrat (10x10 m.), i un al centre.  

L’exercici es coneix amb el nom del rellotge perquè la combinació de pilota segueix una trajectòria similar a les seves broques. Els participants han de combinar la pilota amb el jugador/a del centre, que a través d’un control orientat la passarà al següent con ocupat, i així successivament. Els jugadors/es sempre es desplacen al lloc on han passat la pilota, esperant el següent torn. Així doncs, des de fora del quadrat  sempre es combinarà amb el centre, i del centre amb l’exterior.

Aquest exercici de combinació a través de la passada i el control, també pot variar i convertir-se –amb les mateixes regles– en un treball de conducció.


dimarts, 13 de novembre del 2012

Exercici de conducció - Atrapar la pilota

Exercici de futbol: conducció - Atrapar la pilota

Objectiu: Conducció
Material: 2 pilotes / cons
Grup: 8-12 jugadors/es


L’exercici es realitza al voltant d’un quadrat senyalat amb cons (7x7 m.). 

A cada con s’hi col·loquen dos jugadors/res, que competiran entre si per atrapar-se a través de la conducció de pilota. Des de dos cons diagonals oposats s’inicia amb 2 pilotes i, en el mateix sentit de conducció, els participants l’han de conduir fins al següent company que els rellevarà, evitant que una de les pilotes atrapi a l’altra. Cada cert temps, es canvia el sentit de conducció del quadrat.