divendres, 7 de març del 2014

Exercici de competició tècnica - Cursa de pilotes

Exercici de futbol: competició tècnica - Cursa de pilotes

Objectiu: Tècnica, passada, control orientat i velocitat d'execució
Material: cons de diferents colors, pitralls i 1 pilota per equip
Grup: 8-12 jugadors/es


Aprofitant l’amplada del camp de futbol, es construeixes dos circuits de cons en ziga-zaga (separats entre 10-15 m. aproximadament) i de colors diferents; un per a cada equip.

El joc tècnic de passada i control orientat consisteix en una competició en cursa entre els dos equips. Els jugadors/es de cada un es distribueixen per al seu circuit corresponent (un membre a cada con). A la senyal cal portar la pilota d’un extrem a l’altra i tornar al lloc de sortida, passant per tots els participants d’enmig. Després de cada cursa es poden canviar lliurement les posicions dels jugador/es.

Hi ha diverses variants del joc en funció de l’objectiu. Amb la mateix regla de competició es pot treballar –per exemple– en conducció, amb passada aèria, amb servei de banda i/o amb velocitat (pilota com a objecte de relleu).

dijous, 6 de març del 2014

Exercici tècnic - Relleu de la pilota en carrera

Exercici de futbol: tècnica - Relleu de la pilora en carrera

Objectiu: Coordinació, conducció, control i velocitat de reacció
Material: cons de diferents colors i 1 pilota
Grup: 4-6 jugadors/es


Es col·loquen dos cons separats entre sí (20-25 metres aproximadament), als extrems d’una porteria central de color diferent.

L’exercici tècnic de coordinació i conducció consisteix en sincronitzar les carreres dels jugadors (un amb pilota i l’altre sense) per efectuar un relleu de pilota net. Així doncs, s’inicia sempre amb conducció des del costat esquerra. L’altre, al veure que arranca al seu company/a, reacciona també amb carrera. Sense aturar-se topen –més o menys– a l’alçada de la porteria de cons, per intercanviar-se la pilota i acabar la carrera fins a l’extrem oposat. Així successivament, participant-hi tots els jugadors/es.

Una variant del dibuix consisteix en afegir-hi els gests tècnics de passada i control orientat. El jugador/a d’inici avisa de la passada mentre el seu company/a arrenca per efectuar un control amb cursa prèvia, acabant en conducció fins a la posició d’inici de la pilota.

dimarts, 4 de març del 2014

Exercici tècnic de rematada - Sèrie a 4 des de línia de fons

Exercici de futbol: tècnica de rematada - Sèrie a 4 des de línia de fons

Objectiu: Coordinació, centrada, rematada i velocitat d'execucó
Material: xinos per al quadrat, 1 con, 4 pilotes i 1 porteria
Grup: 5 jugadors/es


Quatre jugadors/es es col·loquen, amb una pilota cadascú, a les posicions d’intersecció entre la línia de fora de porteria i les perpendiculars de les diferents àrees (4 posicions).

Exercici tècnic de centrada i rematada. Els participants de la línia de fons realitzaran passades en direcció al quadrat blau del centre de l’àrea, situat a uns 10 metres de la porteria. Passades successives i alternades de costat a costat, seguint l’ordre numèric:
1)   centrada rasa esquerra
2)   centrada rasa dreta
3)   servei de banda esquerra
4)   servei de banda dreta

El jugador/a de l’altra banda de camp treballa el tir a porteria individualment, en sèries de 4 rematades seguides. Després de cada colpeix ha de tornar a fer la volta al con inicial, per coordinar la carrera amb el nou moviment de colpeix de l’altra banda. Canviar el rol de tots els participants.

L’entrenador/a es fixarà en els correctes gests i temps de combinació. A més, en funció de l’edat i el nivell es podrà dificultar l’objectiu de rematada (porteries petites, cons a tombar, porter/a...).

dilluns, 3 de març del 2014

Exercici de coordinació - Joc del 4 en ratlla

Exercici de futbol: coordinació - Joc del 4 en ratlla

Objectiu: Coordinació, estratègia i velocitat
Material: pitralls i cons de 4 colors diferents 
Grup: 6 jugadors/es (2 equips)


En l’espai ampli del mig camp de futbol 7, dibuixem quatre fileres amb cons de colors diferents (separats entre si uns 5-8 metres aproximadament).

L’exercici consisteix en un joc de coordinació, velocitat i estratègia, en el que cal aconseguir canviar de lloc als cons per a fer files d’un sol color. Per fer-ho, l’equip es col·loca en grup a un costat. Es va sortint d’un amb per efectuar el moviment (canvi de lloc del con) que es creu necessari, i es torna ràpidament a lloc a colpejar la mà del següent company/a perquè pugui sortir. Poden competir dos equips entre si –primer l’un i després l’altre– guanyant aquell que aconsegueix completar el joc amb menys temps.

Mentre es van efectuant les carreres de velocitat, el grup que resta en espera pot decidir conjuntament els moviments més efectius i decidir-los ràpidament. També es pot variar els canvis permesos de cons (per exemple: canvis rectilinis no diagonals, només amb un con del costat., etc.).