dimecres, 31 d’octubre del 2012

Exercici de tir a porteria (Joc del Ràpid)

Exercici de futbol: tir a porteria (Joc del Ràpid)

Objectiu: Tir a porteria
Material: 1 pilota
Grup: 7-12 jugadors/es


Treball individual de tir a porteria on, en funció del resultat de precisió (gol o fora), cada jugador agafarà el rol de llançador/a o porter/a. 

Cada participant al joc de tir comença amb 3 vides. Des d’una mateixa distància que s’acorda abans de començar (10-12 m.) els jugadors/es xuten a porteria per fer gol. Si el jugador/a que tira falla, ha d’espavilar a posar-se sota la porteria per evitar que el següent li marqui. Si per contra es fa gol, el participant que tenia el rol de porter/a perd una vida i si continua posant. Així successivament fins que només queda viu un guanyador/a.

El joc del ràpid pot variar en el nombre de vides que es dóna a cada participant, en funció del temps que es vulgui treballar. També es pot acordar jugar a 1 toc, és a dir, a xutar a porteria sense control previ de la pilota.             

dimarts, 30 d’octubre del 2012

Exercici de tir a porteria

Exercici de futbol: tir a porteria

Objectiu: Tir i Rematada
Material: 4-6 pilotes
Grup: 4-6 jugadors/es


El grup es situa en fila davant de la porteria (20 m.) per treballar el control i el tir de precisió.

Quant el porter/a ho decideixi realitza una passada cap al con taronja que vulgui. El primer jugador/a de la fila ha d’estar atent per sortir a buscar la pilota, controlar-la i colpejar-la a porteria.

Una variant que pot incrementar la dificultat del tir és obligar als participants a xutar de primeres, sense realitzar un control previ. Caldrà estar atents a la posició del cos, i a la coordinació de tir en carrera.       

dilluns, 29 d’octubre del 2012

Exercici de tir a porteria

Exercici de futbol: tir a porteria

Objectiu: Tir i Rematada
Material: 1 pilota per jugador/a
Grup: 4-6 jugadors/es
El grup es situa en fila davant de la porteria (25 m.) per treballar el tir de precisió.

Ordenadament, els jugadors/es de la fila li fan una passada a l’entrenador/a que els hi dirigeix la pilota als costats perquè la colpegin cap a una porteria defensada per un porter/a. La finalitat de l’exercici és acostar l’entrenador/a a la zona de tir del jugador/a per tal de poder-lo corregir adequadament.

Les variants les decideix l’entrenador/a en el moment de dirigir la pilota als participants. Pot dificultar el tir limitant els tocs, amb pilota aèria i/o amb cama no hàbil.   

divendres, 26 d’octubre del 2012

Exercici de control orientat

Exercici de futbol: control orientat

Objectiu: Control orientat
Material: 2 cons de colors / 1 pilota
Grup: 3-6 jugadors/es


Davant d’una fila de jugadors/es s’hi col·loquen dues opcions de color amb cons (dreta - esquerra). L’entrenador es col·loca al davant (5 - 8 m.). 

Es tracta d’un exercici ràpid de control orientat on l’entrenador treballa amb un grup reduït de participants. Aquests es col·loquen en ordre l’un davant de l’altre i treballen individualment. L’entrenador/a senyala un color (taronja - verd) i immediatament li passa la pilota al jugador/a de la fila, que ha de realitzar un control orientat en la direcció del color senyalat. Un cop fet el control es passa la pilota de nou a l’entrenador/a, i així successivament.

L’exercici pot variar en l’atenció de velocitat de reacció dels participants, canviant les senyals de direcció (taronja – verd, esquerra – dreta, 1 – 2, etc.).
També, l’entrenador/a pot agafar més distància a la fila i donar la senyal quant la pilota ja està en moviment de passada cap a ells.
         

dijous, 25 d’octubre del 2012

Exercici de control - Variant joc de matar

Exercici de futbol: control - Variant joc de matar

Objectiu: Control
Material: 8 cons / 1-3 pilotes
Grup: 8-12 jugadors/es


Els participants es separen en dos grups, que es col·loquen a dins de cada zona (10x20 m.).

El joc consisteix en una competició per equips on es sanciona el mal control de pilota. Els dos equips competiran amb 1 sola pilota la qual s’ha de llançar amb el peu d’una zona a l’altra, similar a la metodologia del conegut joc de matar. Els dos grups inicien l’exercici amb 10 punts, i el grup que no aconsegueixi controlar la pilota dins de la zona i surti a fora resta 1 punt. Tots els participants treballen conjuntament per evitar que la pilota se’ls escapi de la zona.

L’exercici pot augmentar la competició fent que, en comptes de perdre punts, els equips perden un jugador/a per cada pilota que no aconsegueixi ser controlada.
A més, es pot reforçar el treball d’atenció i resposta jugant en una zona més àmplia i amb més d’1 pilota alhora (màx 3).      

dimecres, 24 d’octubre del 2012

Exercici de control orientat

Exercici de futbol: control orientat

Objectiu: Control orientat
Material: 4 cons / 1 pilota per parella
Grup: 8-12 jugadors/es 


Es dibuixa una zona delimitada per 4 cons que possibilita 3 sortides (esquerra, centre, dreta).

Es treballa per parelles. Un jugador/a realitza la passada i l’altre treballa el control orientat cap a una de les 3 direccions que marquen els cons. En aquest exercici, cal fixar-se en la posició del cos dels participants i la zona de contacte del peu per tal de que la pilota es controli cap al sentit que el jugador/a decideix. Cada 5-7 minuts es canvia la posició dels jugadors/es de la parella, perquè tothom treballi el control orientat.      

dimarts, 23 d’octubre del 2012

Exercici de control

Exercici de futbol: control

Objectiu: Control
Material: cons / 1 pilota per grup
Grup: 8-14 jugadors/es


L’equip es separa en dos grups que treballen individualment el control entre dos cons separats (15 - 20 m.).

L’exercici consisteix en treballar el control de pilota combinat amb el moviment. Els jugadors/es de cada grup han de portar la pilota conduïda d’un con a l’altre, amb la única norma que els obliga a parar la pilota 1 cop enmig del trajecte. Aquest control es realitza lliurement amb la zona de contacte del peu que el jugador/a decideix.

Es pot incrementar el ritme  de l’exercici, fent que els 2 grups competeixin l’un contra l’altre. L’equip el qual els seus jugadors/es acabin abans l’activitat és el guanyador.
A més, es pot afegir la normativa de realitzar més d’un control durant la conducció, cada un amb un gest o zona de contacte diferent del peu.


dilluns, 22 d’octubre del 2012

Exercici de control

Exercici de futbol: control

Objectiu: Control
Material: cons / 1 pilota per parella 
Grup: 8-12 jugadors/es


Per parelles es dibuixen quadrats (2x2 m.) on els jugadors/es si col·locaran al centre.

L’exercici consisteix en treballar el control de pilota dins d’una zona delimitada. Es realitzen passades per parelles que han d’anar d’un quadrat a l’altre, on els participants han d’aconseguir controlar la pilota sense que surti de la zona. L’entrenador/a pot anar marcant amb quina zona del cos o el peu s’ha de realitzar el control.

Es pot augmentar la dificultat de l’exercici fent cada vegada més petit el quadrat dins del qual s’ha de treballar el control.
A més, els jugadors poden canviar la passada rasa amb el peu pel llançament aeri amb les mans, per tal de treballar el control aeri.     

divendres, 19 d’octubre del 2012

Exercici de conducció

Exercici de futbol: conducció

Objectiu: Conducció
Material: cons / 2-8 pilotes / pitralls
Grup: 10-20 jugadors/es


Els participants es col·loquen en una circumferència a un radi igual (10 – 12 m.) dels cons col·locats al centre. 

Un cop es col·loca tot el grup en posició de circumferència, es distingeix amb pitralls de colors i a nombres més o menys iguals els jugadors/es. L’exercici consisteix en conduir la pilota fins al centre de cons esquivant-los, i portar-la de nou a un jugador/a que no sigui del mateix color que el que ha iniciat. Així, successivament, es van introduint noves pilotes i regles de conducció, al gust de cada entrenador/a.

Es pot augmentar el ritme i l’atenció visual introduint més pilotes a l’exercici, i dividint l’equip en més de dos colors diferents.
A més, és útil també per a combinar al gest de conducció fins al con amb el posterior de passada al company/a corresponent. 
dijous, 18 d’octubre del 2012

Exercici de conducció

Exercici de futbol: conducció

Objectiu: Conducció
Material: 4 cons / 1 pilota per jugador/a
Grup: 8-16 jugadors/es


Es dibuixa un quadrat ampli en funció dels participants, on aquests hi conduiran la pilota pel seu interior.

A dins d’un espai gran, tots els participants comencen a conduir la pilota lliurement amb la única norma de no topar amb els companys/es i no sortir del quadrat. L’entrenador/a va introduint regles de conducció (interior, exterior, trepitjada, ràpid, etc.), a mesura que va passant el temps d’activitat.
L’exercici acaba quant –després de donar una senyal– els participants han d’intentar treure la pilota de la resta de jugadors/es, fora del quadrat. Els 2 últims que queden dins en són els guanyadors/es. 

Es pot augmentar la competitivitat puntuant als guanyadors/es. Es realitzen 3 partides, i els 2 premiats reben 1 punt de de distinció. Repetint el joc tres vegades es dóna opció a que la resta de participants puguin seguir competint.

dimecres, 17 d’octubre del 2012

Exercici de conducció

Exercici de futbol: conducció

Objectiu: Conducció
Material: 4 cons / 2-6 pilotes
Grup: 12-16 jugadors/es


Es dibuixa un rombe amb cons (5 - 8 m.), on es col·locarà una fila de jugadors/es a cada un.

Exercici que combina la conducció amb la coordinació visual. Consisteix en que cada grup s’ha d’intercanviar una pilota amb la fila que té al davant, de forma successiva; no les del costat. Això provoca que enmig del rombe hi circulin jugadors/es que obliga a l’atenció i la cura a no topar amb els altres companys/es.

Per incrementar la dificultat de l’exercici s’aniran introduint pilotes a cada fila, fins que gairebé cap jugador tingui temps de quedar-se parat al seu con (màx. 6 pilotes)

dimarts, 16 d’octubre del 2012

Exercici de conducció

Exercici de futbol: conducció

Objectiu: Conducció
Material: 4 cons / 2 pilotes
Grup: 6-12 jugadors/es


Es col·loquen dues files de costat, on cadascuna competeix en el seu circuit de conducció lineal (15 m.).

En grups iguals de participants es fa una competició de conducció que consisteix en portar la pilota fins al con, fer la volta, i tornar-la a la fila per al següent company/a. Guanya 1 punt el primer equip que acaba més ràpid la competició, i es disputen 3 punts de diferents tipus de conducció:

(1) Conducció lliure.
(2) Conducció amb els interiors dels peus.
(3) Conducció amb els exteriors dels peus.

Es pot variar l’exercici canviant el nombre de punts a disputar i la forma de conducció (ràpida, lenta, trepitjant, etc.), a gust de cada entrenador/a.

dilluns, 15 d’octubre del 2012

Exercici de conducció

Exercici de futbol: conducció
Objectiu: Conducció
Material: Cons de colors / 1 pilota per jugador/a
Grup: 4-8 jugadors/es


Dibuixar un circuit lineal i quadrat amb 4 cons taronges, separats a una mateixa distància (15 - 20 m.).

El circuit segueix els costats del quadrat, amb 4 activitats de conducció diferents. Acaba quant cada participant ha realitzat 8 voltes:

(1) Conducció ràpida com si d’una cursa es tractés, fixant-nos en el control de la pilota de cada jugador/a.
(2) Conducció més lenta, permetent només el contacte amb els interiors dels peus.
(3) Conducció lliure enmig d’obstacles (cons verds) que no es poden tocar. Si és així es torna a començar des del con anterior més pròxim.
(4) Conducció més lenta, permetent només el contacte amb els exteriors dels peus.


Les variants d’aquest exercici consisteixen en canviar la forma de realitzar els costats de cada circuit, a gust de cada entrenador/a. Alguns canvis poden ser:

- Conducció trepitjant la pilota de costat, primer amb una cama i després amb l’altre.
- Conducció trepitjant la pilota, però movent-se anant cap enrere.
- Conducció i coordinació, conduint la pilota amb el cap anant ajupit a quatre grapes.
     

divendres, 12 d’octubre del 2012

Exercici de passada

Exercici de futbol: passada
Objectiu: Passada
Material: 4 cons / 1 pilota
Grup: 4 jugadors/es


Dibuixar un circuit lineal amb 4 cons de dos colors diferents, separats a una mateixa distància (6 - 10 m.)

Activitat de passada que es combina amb exercicis d’escalfament, coordinació i mobilitat. En grups de 4, es col·loquen 2 jugadors/es a cada con centrals. Dos d’ells treballen la passada, mentre els altres van a fer la volta fins als cons verds de darrera seu, treballant específicament el que es demani (salts, coordinació, maneres de córrer, moviment articular...). Quant arriben de nou als cons centrals canvien el rol de treball amb els altres participants, i així successivament.

Una variant d’aquest exercici consisteix en canviar la forma de realitzar la passada. Per exemple, començar per passades per terra i acabar fent desplaçaments aeris, amb una major distància entre els cons centrals. 

dijous, 11 d’octubre del 2012

Exercici de passada

Exercici de futbol: passada

Objectiu: Passada
Material: Cons de colors / 2 - 6 pilotes
Grup: 10-16 jugadors/es


En el camp o zona d’entrenament, escampar cons de diferents colors de forma alternada (5 – 10 m.). Cada con serà ocupat per un jugador/a.

Exercici de passada que consisteix en moure la pilota entre els cons del mateix color. Cada participant ha de saber el color del con sobre el que es troba, per pensar abans de rebre la pilota a quins jugadors/es els hi podrà passar després. Un cop feta la passada, el jugador/a s’ha de moure fins al con allà on ha fet arribar la pilota.

Es poden incrementar els colors dels cons, per dificultar l’entorn i la presa de decisió sobre a qui se li pot passar la pilota.
També, a mesura que anem introduint més pilotes (màx. 6), l’exercici guanyarà en ritme i rapidesa de decisió. 

dimecres, 10 d’octubre del 2012

Exercici de passada

Exercici de futbol: passada

Objectiu: Passada
Material: 3 cons / 1 pilota (per grup)
Grup: 3 jugadors/es


Es col·loquen 2 jugadors/es estàtics als extrems del circuit, que treballen la passada amb 1 jugador/a central que es mou entre els cons.

Des del con central, el jugador/a corre d’un extrem a altre la distància marcada pels altres cons (3 – 5 m.) per acabar realitzant una passada amb els 2 participants situats a cada extrem. Es treballa en grups de 3 persones, i es poden realitzar tants circuits com jugadors/es tingui l’equip.
Cada cert temps (3’ - 5’) es canvia el jugador/a central perquè tot el grup treballi tant el gest de passada estàtic, com el que hi combina el moviment.

dimarts, 9 d’octubre del 2012

Exercici de passada

Exercici de futbol: passada
Objectiu: Passada
Material: 8 cons / 2-4 pilotes
Grup: 6-8 jugadors/es


Un jugador estàtic (2 m.) davant de cada conque conforma el quadrat central taronja de l'exercici (5 - 7 m.)

Exercici de passada on uns jugadors/es treballen la passada estàtica, i els/les altres la combinen amb el moviment. Els participants que es desplacen pel quadrat central han de realitzar un exercici de passada amb el jugador/a situat a davant de cada con, mentre realitzen el circuit. En total, a cada volta es realitzaran 4 passades que combinen tècnica i moviment.
Cada cert temps (5’ - 7’) es canvien les posicions dels participants de dins en moviment, amb els estàtics de fora.    

Es pot incrementar la dificultat de l’exercici en funció dels jugadors/es que circulen per dins del quadrat de cons. Quants més participants (màx. 4), major rapidesa i exigència en el gest de passada i moviment.

dilluns, 8 d’octubre del 2012

Exercici de passada

Exercici de futbol: passada

Objectiu: Passada
Material: 4 cons / 2 pilotes
Grup: 8-10 jugadors/es


Es col·loquen 4 files, separades a la mateixa distància (5 - 10 m.)

Els participants de cada fila han de realitzar una passada en línia recta amb la del seu davant, i desplaçar-se en diagonal cap a la fila creuada frontal. Es coordina passada i desplaçament, evitant topar amb els altres companys i companyes que realitzen l'exercici.

El mateix exercici pot ser útil canviant els moviments dels jugadors/es (ara lineals) i els de la pilota (ara diagonals).