dimecres, 10 d’octubre del 2012

Exercici de passada

Exercici de futbol: passada

Objectiu: Passada
Material: 3 cons / 1 pilota (per grup)
Grup: 3 jugadors/es


Es col·loquen 2 jugadors/es estàtics als extrems del circuit, que treballen la passada amb 1 jugador/a central que es mou entre els cons.

Des del con central, el jugador/a corre d’un extrem a altre la distància marcada pels altres cons (3 – 5 m.) per acabar realitzant una passada amb els 2 participants situats a cada extrem. Es treballa en grups de 3 persones, i es poden realitzar tants circuits com jugadors/es tingui l’equip.
Cada cert temps (3’ - 5’) es canvia el jugador/a central perquè tot el grup treballi tant el gest de passada estàtic, com el que hi combina el moviment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada