divendres, 12 d’octubre del 2012

Exercici de passada

Exercici de futbol: passada
Objectiu: Passada
Material: 4 cons / 1 pilota
Grup: 4 jugadors/es


Dibuixar un circuit lineal amb 4 cons de dos colors diferents, separats a una mateixa distància (6 - 10 m.)

Activitat de passada que es combina amb exercicis d’escalfament, coordinació i mobilitat. En grups de 4, es col·loquen 2 jugadors/es a cada con centrals. Dos d’ells treballen la passada, mentre els altres van a fer la volta fins als cons verds de darrera seu, treballant específicament el que es demani (salts, coordinació, maneres de córrer, moviment articular...). Quant arriben de nou als cons centrals canvien el rol de treball amb els altres participants, i així successivament.

Una variant d’aquest exercici consisteix en canviar la forma de realitzar la passada. Per exemple, començar per passades per terra i acabar fent desplaçaments aeris, amb una major distància entre els cons centrals. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada