divendres, 26 d’octubre del 2012

Exercici de control orientat

Exercici de futbol: control orientat

Objectiu: Control orientat
Material: 2 cons de colors / 1 pilota
Grup: 3-6 jugadors/es


Davant d’una fila de jugadors/es s’hi col·loquen dues opcions de color amb cons (dreta - esquerra). L’entrenador es col·loca al davant (5 - 8 m.). 

Es tracta d’un exercici ràpid de control orientat on l’entrenador treballa amb un grup reduït de participants. Aquests es col·loquen en ordre l’un davant de l’altre i treballen individualment. L’entrenador/a senyala un color (taronja - verd) i immediatament li passa la pilota al jugador/a de la fila, que ha de realitzar un control orientat en la direcció del color senyalat. Un cop fet el control es passa la pilota de nou a l’entrenador/a, i així successivament.

L’exercici pot variar en l’atenció de velocitat de reacció dels participants, canviant les senyals de direcció (taronja – verd, esquerra – dreta, 1 – 2, etc.).
També, l’entrenador/a pot agafar més distància a la fila i donar la senyal quant la pilota ja està en moviment de passada cap a ells.
         

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada