dimarts, 4 de febrer de 2014

Exercici tècnic - Roda Color per al control orientat

Exercici de futbol: tècnica - Roda Color per al control orientat

Objectiu: Escalfament, velocitat de reacció, control, conducció i passada
Material: cons, xinos de colors per a les marques i 1 pilota
Grup: de 3-6 jugadors/es


Es construeixen dues porteries amb cons de diferents colors, una a cada costat (3-5 metres aproximadament) de la zona de treball per al control orientat.

L’exercici consisteix en treballar la tècnica de forma autònoma, útil per exemple com a tasca d’escalfament. El primer jugador/a de la fila es col·loca enmig de les porteries de color. Aleshores, rep una passada del company/a que té a davant, el qual li ha assenyalat un color abans de realitzar-la. Ha de reaccionar amb velocitat, un bon  control orientat, i conduir la pilota fins al con frontal més llunyà on repeteix l’acció per al següent participant.

Es pot treballar en grups reduïts de 4-6 persones, a més d’exigir diferents recursos de control orientat en funció de la direcció (interior, exterior, cama hàbil, no hàbil, etc.).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada