dimecres, 26 de febrer de 2014

Exercici tècnic de tir a porteria - Semicircumferència de precisió

Exercici de futbol: tècnica de tir a porteria - Semicircumferència de precisió

Objectiu: Tècnica, tir a porteria, precisió i vel. d'execució
Material: pitralls i 1 pilota per marca 
Grup: 2 jugadors/es


Es construeix una semicircumferència amb cons de dos colors diferents (10-15 metres de radi aproximadament), les meitats de la qual seran del color invers a la l’objectiu de la porteria on cal encertar.

L’exercici consisteix en un joc de precisió, velocitat d'execució i competició per al tir aporteria entre parelles. Cada participant inicia la mitja volta des d’un extrem diferent. Cal que vagin encertant el tir a dins la porteria del color corresponent, successivament fins a completar tots els cons. No es pot avançar a la següent marca fins que no s'ha complert l’anterior.

L’entrenador/a es fixarà en els gests de colpeix de la pilota dels jugadors/es. A més, pot exigir diferents regles per al tir a porteria en funció de la zona (blau o taronja) com el peu de colpeix (hàbil o no hàbil), el recurs (interior, exterior, empenya...), la forma (amb carrera prèvia, estàtic...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada